Groch siewny

Nasze odmiany są chronione wyłącznym prawem hodowcy. Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zwalnia z dodatkowych opłat na rzecz hodowcy. Daje również możliwość ubiegania się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Kwalifikat - to się opłaca!!!Informację nt. szczegółowej uprawy łubinów i grochów oraz doboru odmian można uzyskać
pod numerem tel. 61 812 23 95 lub pod adresem mailowym: stawinski@hrsmolice.pl
Mecenas – nowość!

rok rejestracji 2012 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana wąsolistna, średniowysoka, bardzo wczesna, wysokoplonująca,
 • wyróżnia się bardzo dużą sztywnością łodygi co powoduje, że jest najmniej wylegającą odmianą grochu,
 • należy do czołowych odmian pod względem równomierności dojrzewania,
 • mało wrażliwa na choroby w tym szczególnie na mączniaka rzekomego,
 • zaletą odmiany jest niższa o ok. 35 g od przeciętnej masa tysiąca nasion co znacznie zmniejsza koszty wysiewu,
 • jako jedna z nielicznych charakteryzuje się obniżoną zawartością włókna w nasionach (najniższa ze wszystkich odmian),
 • nasiona żółte bez znaczka o nieco wyższej od przeciętnej zawartości białka, przydatne na cele jadalne i paszowe,
 • wymaga obsady 105 roślin/m2Model - groch siewny

Model

rok rejestracji 2011 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana pastewna, wąsolistna, wczesna
 • wg badań COBORU pod względem plonowania (111% wzorca) i sztywności zdecydowanie wyprzedza wszystkie pozostałe odmiany pastewne tworząc istotny postęp
 • rośliny wąsolistne wyższe od przeciętnej (90-100 cm) o największej sztywności
 • kwiat fioletowy, nasiona zielonobrązowe, średniej wielkości o MTN 220-250g
 • wysoka tolerancja na askochytozę i mączniaka rzekomego grochu
 • wymaga obsady 105 roślin/m2
Mentor - groch siewny

Mentor

rok rejestracji 2011 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana ogólnoużytkowa (jadalna) wąsolistna
 • należy do ścisłej czołówki odmian o największej odporności na wyleganie i wysokości plonowania
 • rośliny wyższe od przeciętnej w grupie grochów jadalnych
 • kwiat biały, nasiona koloru cielisto-żółtego, drobniejsze od przeciętnej o około 40 g co zmniejsza normę wysiewu
 • bardzo wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego
 • wymaga obsady 105 roślin/m2


Muza - groch siewny

Muza

rok rejestracji 2009 – PRZEBĘDOWO

 • pierwsza odmiana łącząca bardzo dużą plenność, bujność i sztywność,
 • rośliny wysokie o dużej masie zielonej pozostawiające znakomite stanowisko, co ważne zwłaszcza dla gospodarstw ekologicznych,
 • dobra sztywność roślin - odporność na wyleganie,
 • wysoki plon nasion koloru cielistego, o MTN ok. 230g, o zawartości białka ok. 23%, o obniżonej zawartości włókna,
 • zalecana do uprawy w całym kraju, wymagana obsada 90 - 100 roślin/m2.


Medal - groch siewny

Medal

rok rejestracji 2007 – PRZEBĘDOWO

 • bardzo plenna odmiana średniowczesna, jadalna, wąsolistna
 • rośliny bardzo sztywne, niewiele wyższe od przeciętnej (średnia wysokość ok. 85 cm)
 • kwiat biały, nasiona koloru cielisto-białego, nieco grubsze od przeciętnej (MTZ - ok. 270 g), o zawartości białka 21-22%
 • odmiana równomiernie dojrzewająca, mało podatna na osypywanie nasion
 • przydatna do uprawy na ziarno konsumpcyjne i paszowe, w siewie czystym, a także w mieszankach ze zbożami (np. 150 kg grochu + 40 kg jęczmienia + 60 kg pszenicy/ha)
 • zalecana obsada w siewie czystym 100-105 roślin/m2, tj. wysiew 280 - 310 kg/ha
Milwa - groch siewny

Milwa - mistrz sztywności

rok rejestracji 2005 – PRZEBĘDOWO

 • bardzo plenna odmiana pastewna (grochopeluszka), wąsolistna
 • rośliny o wysokości 75-80 cm, o bardzo sztywnej łodydze, praktycznie niewylegające, pod tym względem dystansuje pozostałe odmiany grochu pastewnego
 • odmiana wcześnie i bardzo równomiernie dojrzewająca, do uprawy w całym kraju
 • mało wrażliwa na mączniaka rzekomego i bardzo tolerancyjna na szarą pleśń
 • kwiat różowy, nasiona jasno-brązowe, MTZ około 250 g, zawartość białka ok. 22,5%Podstawowe zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe i przedplon

Wysokie i najwierniejsze plony uzyskuje się na glebach mocniejszych o odczynie obojętnym, w dobrej kulturze (niezaperzone), o uregulowanych stosunkach wodnych. Szczególnie przydatne do uprawy są gleby kl. bonit. I - IVa. Stanowisko w płodozmianie: min. 3 lata po oborniku i 4-5 lat po strączkowych.

Uprawa roli

Bardzo duży wpływ na wysokość plonu ma dobra uprawa gleby. Po zbiorze przedplonu należy wykonać zespół uprawek pożniwnych. Przed orką zimową zastosować nawożenie fosforowo - potasowe. Wczesną wiosną, gdy pozwoli stan uwilgotnienia pola, wykonać uprawki przedsiewne, a także nawożenie startowe azotem.

Siew

Optymalny termin siewu, w zależności od przebiegu pogody, przypada w okresie 20 III - 15 IV. Rozstawa międzyrzędzi 12 - 20 cm, głębokość 4 - 6 cm. Gęstość siewu jest zróżnicowana i dla każdej odmiany podana jest przy jej opisie. Kwalifikowany materiał siewny pochodzący ze sprawdzonego źródła, powinien być, w przypadku gdy na danym polu przez kilkanaście lat nie uprawiano strączkowych zaprawiony Nitraginą. Po siewie należy wyzbierać kamienie.

Nawożenie

Nawożenie fosforowo-potasowe należy stosować jesienią, wg zaleceń Stacji Chemiczno-Rolniczej. Przeciętnie stosuje się 70-80 kg P2O5/ha oraz 80-90 kg K2O/ha, a także dawkę startową azotu w wysokości do 30 kg N/ha (przed siewem).