Jęczmień ozimy

Nasze odmiany są chronione wyłącznym prawem hodowcy. Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zwalnia z dodatkowych opłat na rzecz hodowcy. Daje również możliwość ubiegania się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Kwalifikat - to się opłaca!!!Bartosz - jęczmień ozimy

Bartosz

rok rejestracji 2006 – BĄKÓW

 • odmiana pastewna, wielorzędowa, o dobrej zimotrwałości
 • stabilnie plonująca we wszystkich rejonach kraju
 • dobra odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia
 • rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie
 • przeciętna tolerancja na niskie pH gleby
 • genetycznie odporna na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia
 • termin kłoszenia i dojrzewania średni

Bursztyn

rok rejestracji 2003 – BĄKÓW

 • odmiana wielorzędowa, o średniej mrozoodporności
 • stabilnie i wysokoplonująca we wszystkich rejonach kraju
 • zdrowotność dobra, o wyższej odporności na rdzę jęczmienia i mączniaka
 • rośliny średniej wysokości o mniejszej odporności na wyleganie
 • odmiana pastewna, o przeciętnej zawartości białka
 • średnia tolerancja na zakwaszenie gleby
 • termin kłoszenia i dojrzewania średni
Bażant - jęczmień ozimy

Bażant

rok rejestracji 2002 – BĄKÓW

 • odmiana pastewna, o dużej mrozoodporności
 • wysokoplonująca, szczególnie w rejonie południowo - zachodnim
 • dość duża odporność na mączniaka, na pozostałe choroby przeciętna
 • rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie
 • masa 1000 ziarn mała, o dość dużej zawartości białka
 • termin kłoszenia średni, dojrzewania dość wczesny


Podstawowe zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe i przedplon

Wysokie i najwierniejsze plony uzyskuje się na glebach średniozwięzłych o odczynie obojętnym, w dobrej kulturze. Szczególnie przydatne do uprawy są gleby kompleksów od pszennego bardzo dobrego do żytniego dobrego. Najlepszymi przedplonami są: rośliny strączkowe (szczególnie groch), rzepak oz., wczesne ziemniaki, a ze zbóż owies.

Uprawa roli

Bardzo duży wpływ na wysokość plonu ma dobra uprawa gleby. Po zbiorze przedplonu należy wykonać podorywkę z bronowaniem, a następnie orkę siewną (odpowiednio wcześnie, by gleba mogła osiąść) i uprawki przedsiewne.

Siew

Termin siewu decyduje w znacznym stopniu o wielkości przyszłych plonów. Terminowy siew wpływa na rozwój systemu korzeniowego, który gwarantuje dobre wypełnienie ziarna, odpowiednią gęstość i masę tysiąca ziaren, a także w dużym stopniu dobre przezimowanie roślin. Optymalny termin siewu to druga, ewentualnie trzecia dekada września.

Gęstość siewu: 350 - 450 ziaren/m2, tj. wysiew 140-200 kg/ha (zależnie od regionu, stanowiska, gleby, terminu siewu). Kwalifikowany materiał siewny pochodzący ze sprawdzonego źródła, powinien być zaprawiony zalecanymi zaprawami nasiennymi.

Nawożenie

Bardzo ważny w uprawie jęczmienia ozimego jest obojętny odczyn gleby, należy zatem regularnie badać kwasowość i zasobność gleby. Dzięki temu można racjonalnie stosować nawozy mineralne. Wielkość nawożenia wapniowego ustala się na podstawie stopnia zakwaszenia gleby i wynosi przeciętnie 2-3 t/ha, najlepiej stosować wapno magnezowe (uzupełnia się przy okazji niedobory magnezu).

Nawożenie fosforowo - potasowe należy stosować wg zaleceń Stacji Chemiczno - Rolniczej. Przeciętnie stosuje się 50-80 kg P2O5/ha oraz 80-100 kg K2O/ha. Nawożenie azotowe stosuje się w zależności od jakości gleby, przedplonu i spodziewanych zbiorów, wynosi ono przeciętnie 60-100 kg N/ha, stosowane głównie wiosną w 2-ch dawkach (w okresie ruszenia wegetacji i w okresie strzelania w źdźbło). Można, w przypadku słabszych i mniej zasobnych gleb oraz słabego przedplonu, zastosować niewielką dawkę azotu (ok. 20 kg N/ha) przed siewem.