Łubin wąskolistny

Nasze odmiany są chronione wyłącznym prawem hodowcy. Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zwalnia z dodatkowych opłat na rzecz hodowcy. Daje również możliwość ubiegania się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Kwalifikat - to się opłaca!!!Informację nt. szczegółowej uprawy łubinów i grochów oraz doboru odmian można uzyskać
pod numerem tel. 61 812 23 95 lub pod adresem mailowym: stawinski@hrsmolice.pl
Oskar – nowość!

rok rejestracji 2012 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana gorzka, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, niepękająca
 • rośliny wysokie, rozgałęziające, tworzące dużą zieloną masę lecz dość równomiernie dojrzewające
 • plon nasion zdecydowanie wyższy niż w pozostałych gorzkich odmianach
 • cenną zaletą są drobne nasiona gdyż od odmiany wzorcowej MTN jest o około 40 g niższa, a wysiew na hektar o około 40 kg niższy
 • rośliny o kwiatach sinobiałych i nasionach koloru białego
 • wymaga obsady 100 roślin/m2


Dalbor - łubin wąskolistny

Dalbor

rok rejestracji 2011 – PRZEBĘDOWO

Bezkonkurencyjny w plonie nasion i białka

 • odmiana pastewna wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się i równomiernie dojrzewająca,
 • najwyższy ze wszystkich odmian łubinu wąskolistnego plon nasion i plon białka (wg COBORU 2009-2010),
 • rośliny średniej wysokości, sztywne, o kwiatach niebieskich i strąkach niepękających,
 • polecana do uprawy na terenie całego kraju,
 • nasiona drobne (MTN ok. 130 g) koloru szarego o nieco podwyższonej zawartości białka i bardzo niskiej (jednej z najniższej) zawartości alkaloidów i nieco niższej zawartości włókna,
 • wymaga obsady 100 roślin/m2.
Regent - łubin wąskolistny

Regent

rok rejestracji 2009 – PRZEBĘDOWO

 • Odmiana pastewna, najsłodsza ze wszystkich odmian,
 • Rozgałęziające się pędy o zredukowanej długości gwarantują wyższe plony niż odmian nierozgałęziajcych się, a jednocześnie zapewniają równomierne dojrzewanie,
 • Odmiana bardzo wczesna i niewrażliwa na opóźnienie siewu,
 • Zalecana do uprawy w całym kraju włącznie z pasem przymorskim i północną częścią Warmii i Mazur,
 • Rośliny o przeciętnej wysokości, bardzo sztywne, strąk odporny na pękanie,
 • Nasiona średniej wielkości, koloru szarego, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów,
 • Wymagana obsada 110 roślin/m2.
Neptun - łubin wąskolistny

Neptun

rok rejestracji 2009 – PRZEBĘDOWO

 • Odmiana pastewna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się,
 • Rośliny wysokie, szybkorosnące o przeciętnej odporności na wyleganie,
 • Polecana do uprawy w całym kraju, także na północy i pogórzu,
 • Rośliny o kwiatach niebieskich i strąkach niepękających,
 • Nasiona większe od przeciętnej, koloru szarego, o podwyższonej zawartości białka (pow. 32%),
 • Wymagana obsada 100 roślin/m2.


Bojar - łubin wąskolistny

Bojar

rok rejestracji 2007 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana pastewna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • rośliny rozgałęziające się, kwiat niebieski, strąk niepękający
 • nasiona szare, o wyższej MTZ (150-160 g), o niskiej zawartości alkaloidów, nieco niższej zawartości białka i wyższej zawartości tłuszczu
 • zalecana do uprawy w całym kraju, a ze względu na wczesność i równomierność dojrzewania także na północy Polski i na podgórzuKalif - łubin wąskolistny

Kalif

rok rejestracji 2006 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana pastewna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • rośliny rozgałęziające się, kwiat biały, strąk niepękający
 • nasiona białe, przeciętnej wielkości, o niskiej zawartości alkaloidów
 • odmiana przydatna do uprawy w mieszankach z pszenżytem
 • odmiana o największej ze wszystkich odmian tolerancji na choroby fuzaryjne
Graf

rok rejestracji 2004 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana pastewna, nasienna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • strąk całkowicie niepękający, rośliny rozgałęziające się, kwiat koloru kremowego
 • nasiona białe, przeciętnej wielkości i bardzo niskiej zawartości alkaloidów
 • nadaje się szczególnie do wysiewu w mieszankach z pszenżytem
 • odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne(największa wśród wszystkich odmian)
 • wymagana obsada: 90-100 roślin/m2 co najczęściej daje wysiew od 140-155 kg/ha
Zeus - łubin wąskolistny

Zeus

rok rejestracji 2002 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana pastewna, nasienno - zielonkowa
 • odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • szczególnie przydatna do wysiewu w poplonach ze względu na bardzo szybkie tempo wzrostu i wyższe rośliny
 • rośliny rozgałęziające się, kwiat kremowy
 • strąk całkowicie niepękający
 • zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne
 • nasiona białe o przeciętnej zawartości białka
 • wymagana obsada: 100 roślin/m2, wysiew ok. 145-160 kg/ha


Boruta

rok rejestracji 2002 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana pastewna, nasienna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • strąk całkowicie niepękający, rośliny rozgałęziające się, kwiat koloru kremowego
 • nasiona białe, przeciętnej wielkości, o znacznie podwyższonej zawartości białka (często powyżej 35,5%) i bardzo niskiej zawartości alkaloidów
 • nadaje się szczególnie do wysiewu w mieszankach z pszenżytem
 • tolerancyjna na choroby fuzaryjne
 • wymagana obsada: 90 - 100 roślin/m2 co najczęściej daje wysiew od 140-155 kg/ha


Podstawowe zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe i przedplon

Najlepsze plony uzyskuje się na glebach średnich i lekkich w kulturze, lekko kwaśnych. Łubiny nie znoszą gleb podmokłych i zlewnych - gliniastych. Stanowisko w płodozmianie po zbożach w 3-4 roku po oborniku, nie częściej niż 4-5 lat po sobie.

Uprawa roli

Bardzo duży wpływ na wysokość plonu ma dobra uprawa gleby. Po zbiorze przedplonu należy wykonać koniecznie uprawki pożniwne, a następnie w listopadzie orkę przedzimową. Wczesną wiosną, gdy pozwoli stan uwilgocenia pola, wykonać uprawki przedsiewne.

Siew

Należy przestrzegać możliwie wczesnego terminu siewu, optymalnego dla danego regionu. Najlepiej na nasiona siać łubin między 20 III a 10 IV, a w uprawie na zielonkę po 15 IV. Zalecana (dla większości odmian) obsada roślin 90 - 100 roślin / m2 , tj. wysiew 130 - 170 kg/ha (zależnie od wielkości nasion i stanowiska). Przy uprawie na zieloną masę obsadę należy zwiększyć o 15-20%. Głębokość siewu 3-4 cm, rozstawa rzędów 12-20 cm. Należy pamiętać o zaszczepieniu nasion nitraginą łubinową, szczególnie na polach, na których nie uprawiano łubinu przez kilkanaście lat. Przed siewem nasiona należy zaprawić koniecznie Vitavax 200 FS. W żadnym wypadku nie należy wysiewać nasion pochodzących z plantacji porażonych przez antraknozę lub nieznanego pochodzenia.

Nawożenie

Nawożenie mineralne najlepiej stosować pod orkę zimową w ilości 50-70 P2O5 kg/ha i 70-90 K2O kg/ha, w oparciu o zalecenia wg map zasobności gleb.