Łubin biały

Nasze odmiany są chronione wyłącznym prawem hodowcy. Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zwalnia z dodatkowych opłat na rzecz hodowcy. Daje również możliwość ubiegania się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Kwalifikat - to się opłaca!!!Informację nt. szczegółowej uprawy łubinów i grochów oraz doboru odmian można uzyskać
pod numerem tel. 61 812 23 95 lub pod adresem mailowym: stawinski@hrsmolice.pl
Boros

rok rejestracji 2003 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana pastewna, bardzo wczesna, tolerancyjna na opóźnienie siewu
 • ze względu na brak rozgałęzień bardzo równomierne dojrzewająca, nieprzedłużająca wegetacji
 • bardzo dobrze plonująca w sprzyjających warunkach glebowo-wilgotnościowych
 • kwiat koloru szaroniebieskiego, strąk niepękający, łatwo omłacający się
 • nasiona duże, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów, wysokiej zawartości białka (28-34%) i tłuszczu (11-13%)
 • wymaga obsady 90-100 roślin/m2, tj. wysiew 300-350 kg nasion/ha
Butan - łubin biały

Butan

rok rejestracji 2000 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana pastewna, wczesna, pierwsza niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • rośliny o krótkich pędach bocznych niewykazujące nadmiernej bujności
 • krótszy o 2-14 dni w stosunku do odmian tradycyjnych, okres wegetacji
 • zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne
 • zmniejszona o około 30-40 % zawartość alkaloidów, ma lepszą wartość paszową, wysoka zawartość białka (32-37%) i tłuszczu (10-12%).
 • wymagana obsada: 70-80 roślin/m2Podstawowe zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe i przedplon

Najlepsze plony uzyskuje się na glebach dobrych i średnich w kulturze kl. IIIa - IVb, lekko kwaśnych lub obojętnych (pH > 5,5). Łubin biały nie znosi gleb podmokłych i zlewnych a także bardzo słabych. Najlepsze jest stanowisko po zbożach, w 3-4 roku po oborniku, nie częściej niż 4-5 lat po sobie. Niewskazana jest uprawa na terenach Polski północnej i terenach podgórskich.

Uprawa roli

Bardzo duży wpływ na wysokość plonu ma dobra uprawa gleby. Po zbiorze przedplonu należy wykonać koniecznie uprawki pożniwne, a następnie w listopadzie orkę przedzimową. Wiosną prace polowe rozpocząć włókowaniem lub bronowaniem z uwzględnieniem stanu uwilgocenia gleby. Przed siewem zastosować agregat uprawowy.

Siew

Należy przestrzegać możliwie najwcześniejszego terminu siewu optymalnego dla danego regionu. Najlepiej wysiewać między 20 III a 10 IV, w ilości zalecanej dla poszczególnych odmian. Głębokość siewu 3-4 cm, rozstawa rzędów 12-20 cm. Należy pamiętać o zaszczepieniu nasion nitraginą łubinową, szczególnie na polach, na których nie uprawiano łubinu przez kilkanaście lat. Przed siewem nasiona należy zaprawić koniecznie Sarfunem 450 FS. W żadnym wypadku nie należy wysiewać nasion pochodzących z plantacji porażonych przez antraknozę lub nieznanego pochodzenia.

Nawożenie

Nawożenie mineralne najlepiej stosować pod orkę zimową w ilości 50-70 P2O5 kg/ha i 70-90 K2O kg/ha, w oparciu o zalecenia wg map zasobności gleb. Przed siewem można zastosować nawożenie azotem do 30 kg/ha.