Łubin żółty

Nasze odmiany są chronione wyłącznym prawem hodowcy. Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zwalnia z dodatkowych opłat na rzecz hodowcy. Daje również możliwość ubiegania się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Kwalifikat - to się opłaca!!!Informację nt. szczegółowej uprawy łubinów i grochów oraz doboru odmian można uzyskać
pod numerem tel. 61 812 23 95 lub pod adresem mailowym: stawinski@hrsmolice.pl
Perkoz - łubin żółty

Perkoz - nowość!

rok rejestracji 2008 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana pastewna, bardzo wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • rośliny nierozgałęziające się (samokończące), wyższe od przeciętnej, bardzo równomiernie dojrzewające
 • kwiat pomarańczowy, nasiona szare, nakrapiane z półksiężycem, średniej wielkości (MTZ ok. 137 g)
 • zawartość białka nieco niższa od przeciętnej, tłuszczu nieco wyższa, bardzo niska zawartość alkaloidów
 • zalecana szczególnie do uprawy na północy kraju ze względu na wczesność i równomierność dojrzewania
 • nadaje się do uprawy w mieszankach z łubinem wąskolistnym Kalif i pszenżytem jarym
 • wymaga podwyższonej obsady: 120 roślin/m2


Lord

rok rejestracji 2006 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana pastewna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • rośliny rozgałęziające się, o średniej wysokości, kwiat pomarańczowy
 • nasiona nieco drobniejsze od przeciętnej, o wyższej zawartości białka od przeciętnej
 • większa tolerancja na antraknozę łubinu niż wcześniej zarejestrowane odmiany
 • przeznaczona do uprawy w całym kraju

Parys - łubin żółty

Parys

rok rejestracji 1988 – PRZEBĘDOWO

 • odmiana pastewna, średniowczesna, typ nasienno - zielonkowy
 • roślina o tradycyjnym rozgałęziającym się pokroju, kwiat pomarańczowy
 • wysokość roślin ok. 80 cm, szybko rosnąca, silnie ulistniona i rozgałęziona
 • charakteryzuje się wysokim plonem nasion i zielonej masy
 • średnio odporna na wyleganie, odporna na Fuzarium sp.
 • wymagana obsada: na nasiona 90 roślin/m2, na zieloną masę 110 roślin/m2Podstawowe zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe i przedplon

Ze względów ekonomicznych i zdrowotnych łubin żółty zaleca się uprawiać tylko na najsłabszych glebach V - VI klasy, w kulturze. Łubiny nie znoszą gleb podmokłych i zlewnych - gliniastych. Stanowisko w płodozmianie po zbożach, w 3-4 roku po oborniku, nie częściej niż 4-5 lat po sobie.

Uprawa roli

Bardzo duży wpływ na wysokość plonu ma dobra uprawa gleby. Po zbiorze przedplonu należy wykonać koniecznie uprawki pożniwne, a następnie w listopadzie orkę przedzimową. Przed orką zimową zastosować nawożenie fosforowo - potasowe. Wczesną wiosną, gdy pozwoli stan uwilgocenia pola, wykonać uprawki przedsiewne.

Siew

Należy przestrzegać możliwie wczesnego terminu siewu, optymalnego dla danego regionu. Najlepiej na nasiona siać łubin między 20 III a 10 IV, a w uprawie na zielonkę po 15 IV. Zalecana obsada to około 90 roślin / m2, tj. wysiew 150 - 200 kg/ha (zależnie od odmiany). Przy uprawie na zieloną masę obsadę należy zwiększyć o 15-20%. Głębokość siewu 3-4 cm, rozstawa rzędów 12-20 cm. Należy pamiętać o zaszczepieniu nasion nitraginą łubinową, szczególnie na polach, na których nie uprawiano łubinu przez kilkanaście lat. Do zaprawiania nasion należy stosować zaprawę nasienną Vitavax 200 FS. W żadnym wypadku nie należy wysiewać nasion pochodzących z plantacji porażonych przez antraknozę lub nieznanego pochodzenia.

Nawożenie

Nawożenie mineralne najlepiej stosować pod orkę zimową w ilości 50-70 P2O5 kg/ha i 70-90 K2O kg/ha, w oparciu o zalecenia wg map zasobności gleb.