Podstawowe zasady uprawy (łubin wąskolistny i żółty)

Zasady uprawy

 • Wymagają gleb mineralnych, przepuszczalnych klasy IIIb - VI. Nie wskazane są gleby zlewne, podmokłe, o dużej zawartości próchnicy.
 • Stanowisko po zbożach, 3 lata po oborniku i minimum 4 lata po strączkowych, z wykonaną uprawą pożniwną.
 • Optymalny termin siewu w uprawie na nasiona to 20 III - 10 IV, a w uprawie na zielonkę po 15 IV.
 • Głębokość siewu 3-5 cm, a rozstawa 12-20 cm. Przy siewie na glebach dobrych klasy IIIa - IVa normę wysiewu można obniżyć o 10% w stosunku do zalecanej.
 • Nie stosuje się nawożenia azotowego, a nawożenie potasowe i fosforowe stosować w dawkach 50-70 kg/ha P2O5 i 70-90 kg/ha K2O. l2.jpg (289494 bytes) doświadczenia z łubinem wąskolistnym

Korzyści wynikające z uprawy łubinów

 • Poprawiają strukturę gleby zniszczoną monokulturą zbożową, uprawą kukurydzy, brakiem obornika. Gleba staje się mniej podatna na zagęszczenie gdyż tworzą się pożądane gruzełki.
 • Melioruje glebę (wpływ palowego korzenia) co ułatwia: jej napowietrzanie, podsiąkanie wody, rozwój korzeni roślin następczych.
 • Dają najlepsze stanowisko pod wszystkie uprawy, podnosząc zawartość materii organicznej w glebie.
 • Nie wymagają drogiego i zakwaszającego glebę nawożenia azotowego, wnosząc dodatkowo do gleby ilość azotu równoważną 130 - 210 kg saletry amonowej.
 • Pobierają z gleby fosfor niedostępny dla roślin zbożowych.
 • Przerwany zostaje rozwój szkodliwych dla zbóż patogenów grzybowych i nicieni.
 • Plon zbóż zasianych po łubinie, bez żadnych dodatkowych nakładów wzrasta nawet o 25%.
 • W żywieniu zwierząt mogą w dużym stopniu zastąpić śrutę sojową. Na jej import polskie rolnictwo wydaje rocznie ponad 300 mln dolarów. Uprawa łubinu umożliwia pozostanie tych pieniędzy w rękach polskiego rolnika.