Żyto ozime, hodowla żyta ozimego - Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR

Żyto ozime

Nasze odmiany są chronione wyłącznym prawem hodowcy. Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zwalnia z dodatkowych opłat na rzecz hodowcy. Daje również możliwość ubiegania się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Kwalifikat - to się opłaca!!!Horyzo - żyto ozime

HORYZO - nowość!

rok rejestracji 2011 – SMOLICE

 • wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
 • ziarno bardzo dobrze wyrównane, o wysokiej MTZ i wysokiej zawartości białka
 • rośliny średniej wysokości o długim, eliptycznie wydłużonym kłosie
 • dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową
 • odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby
 • bardzo dobra zdolność regeneracyjna po wystąpieniu pleśni śniegowejSłowiańskie

rok rejestracji 2004 – SMOLICE

 • odmiana dobrze plonująca na terenie całego kraju, o dobrej zimotrwałości
 • bardzo dobra odporność na choroby szczególnie na rdzę brunatną i źdźbłową, także na mączniaka i choroby podstawy źdźbła
 • termin kłoszenia i dojrzewania średni
 • rośliny średniej wysokości i średniej odporności na wyleganie
 • średnia masa 1000 ziaren, dość duża zawartość białka, liczba opadania średnia
Agrikolo (dawniej Ekoagro)

rok rejestracji 2003 – SMOLICE

 • odmiana o dobrej zimotrwałości i bardzo dobrej plenności
 • dobra zdrowotność, o bardzo dużej odporności na rdzę brunatną i źdźbłową
 • duża odporność na porastanie ziarna w kłosie
 • wyższa masa 1000 ziaren, o dużej zawartości białka
 • średnia tolerancja na zakwaszenie gleby
 • termin kłoszenia i dojrzewania średni
Rostockie - żyto ozime

Rostockie

rok rejestracji 2002 – SMOLICE

 • bardzo dobra plenność w całym kraju, szczególnie w rejonie południowo - wschodnim
 • duża odporność na mączniaka i rdzę źdźbłową oraz na porastanie ziarna w kłosach
 • rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie
 • wyższa masa 1000 ziaren o dużej zawartości białka
 • średnio tolerancyjna na zakwaszenie gleby, dobra mrozoodporność
 • termin kłoszenia i dojrzewania średni


Bosmo - żyto ozime

Bosmo

rok rejestracji 2001 – SMOLICE

 • bardzo plenna odmiana o dobrej zimotrwałości
 • duża odporność na choroby, szczególnie rdzę brunatną i źdźbłową
 • rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie
 • odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia
 • średnia masa 1000 ziaren o dość dużej zawartości białka
 • termin kłoszenia i dojrzewania średni


Hegro

rok rejestracji 1999 – SMOLICE

 • odmiana plonuje wysoko i stabilnie na wszystkich typach gleb w całym kraju
 • dobra zimotrwałość i odporność na wyleganie i porastanie ziarna w kłosie
 • dobra odporność na rdze: brunatną i źdźbłową, a także mączniaka i rynchosporiozę
 • dość duża odporność na porastanie w kłosie
 • masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym średnia
 • termin kłoszenia i dojrzewania średni
Wibro

rok rejestracji 1994 – SMOLICE

 • odmiana zimotrwała plonująca wysoko i stabilnie w całym kraju
 • rośliny średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie
 • kłos długi, średnio zbity, cylindryczny, dość duża masa 1000 ziaren
 • dobra wartość przemiałowa i wypiekowa
 • dobra odporność na choroby szczególnie rdze: brunatną i źdźbłową
 • termin kłoszenia i dojrzewania średni
Podstawowe zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe i przedplon

Żyto, ze wszystkich zbóż ozimych, ma najmniejsze wymagania glebowe i dlatego też można je uprawiać na glebach słabszych kompleksów, choć uprawia się je także na glebach lepszych.

Ze względu na silnie rozbudowany system korzeniowy, a przez to lepszą gospodarkę wodą, żyto jest mniej wrażliwe niż pszenica czy pszenżyto na niedobory wody występujące późną wiosną. Najlepszymi przedplonami dla żyta są: rośliny strączkowe (łubin wąskolistny oraz żółty), ziemniaki (z wyjątkiem późnych odmian), a także: owies i jęczmień. Złymi przedplonami są zboża ozime. Negatywny wpływ przedplonu można ograniczyć uprawą poplonów ścierniskowych.

Uprawa roli

Prawidłowa uprawa gleby ma istotny wpływ na plonowanie, a szczególnie terminowe i odpowiednio wczesne wykonanie orki siewnej (najlepiej na 2-3 tygodnie przed siewem).

W przypadku późnej orki należy wykonać ją pługiem zagregatowanym z wałem Campbella. Do siewu żyto wymaga dobrze odleżałej roli. Należy także prawidłowo wykonać uprawę przed-siewną. Doprawienie roli przed siewem powinno być bardzo staranne, co gwarantuje szybkie, pełne i wyrównane wschody, a w rezultacie wysoki i dobrej jakości plon.

Siew

Wpływ terminu siewu na wysokość i jakość plonu jest bardzo duża. Żyto jest mało tolerancyjne na opóźnienie siewu i powinno przed zimą osiągnąć fazę pełni krzewienia. W zależności od regionu termin siewu przypada pomiędzy 15 a 30 września, tylko w zachodniej części Pomorza siewy mogą być o kilka dni późniejsze. Opóźnienie siewu wpływa negatywnie na przezimowanie roślin, a w rezultacie na jakość i wysokość plonu. Gęstość siewu zależy od jakości gleby, przedplonu i terminu siewu.

Po dobrych przedplonach ilość wysiewu powinna wynosić 300-450 ziarn/m2, a niekiedy w gorszych warunkach do 500 ziarn/m2. Rozstawa rzędów żyta wynosi 12-15 cm, a głębokość siewu 2-3 cm. Zbyt głęboki siew opóźnia wschody i krzewienie. Kwalifikowany materiał siewny pochodzący ze sprawdzonego źródła, powinien być zaprawiony zalecanymi zaprawami nasiennymi.

Nawożenie

Wysokość nawożenia mineralnego uzależniona jest od zasobności gleby, stanowiska i przewidywanego plonu, dlatego powinno się przeprowadzać systematyczne badania zasobności gleby. Nawożenie fosforowo-potasowe powinno wynosić 40-80 kg P2O5/ha oraz 60-100 kg K2O/ha. Nawożenie azotowe stosuje się w zależności od jakości gleby, przedplonu i spodziewanego zbioru i wynosi 60-90 kg N/ha, stosowane głównie wiosną w 2-ch dawkach (w momencie ruszenia wegetacji i w czasie kłoszenia). Można też w przypadku słabszego stanowiska lub słabszej gleby można zastosować niewielkie nawożenie azotowe jesienią. Przy stosowaniu wyższego nawożenia azotowego należy pamiętać o regulatorach wzrostu.