Żyto ozime F1

Kukurydza pastewna

Nasze odmiany kukurydzy są odmianami mieszańcowymi.

Wysiew materiału ze zbioru odmian mieszańcowych jest zabroniony!

Nasiona kupuj tylko w firmowym worku z oryginalną etykietą!Konto F1

rok rejestracji 2003 – RADZIKÓW

 • mieszaniec trójliniowy, o dobrej zimotrwałości i bardzo dobrej plenności
 • zdrowotność dobra, o dużej odporności na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła
 • dobre wyrównanie ziarna, gęstość w stanie zsypnym średnia
 • średnia odporność na porastanie ziarna w kłosach
 • średnia tolerancja na zakwaszenie gleby
 • termin kłoszenia i dojrzewania średni
Stach F1

rok rejestracji 2002 – RADZIKÓW

 • mieszaniec trójliniowy, bardzo dobrze plonujący we wszystkich rejonach kraju
 • dość duża odporność na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła
 • rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie
 • średnia masa 1000 ziarn, o przeciętnej zawartości białka
 • wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia
 • termin kłoszenia i dojrzewania średniPodstawowe zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe i przedplon

Odmiany mieszańcowe żyta mają podobne wymagania glebowe jak odmiany populacyjne lecz swoją przewagę uwidaczniają na glebach średnich i dobrych. Aby wydać duży plon ziarna, żyto mieszańcowe musi pobrać dostateczną ilość składników pokarmowych oraz wody, a tego na glebach lekkich przeważnie brakuje, dlatego też do uprawy nie nadają się gleby klasy V i VI. Najlepszymi przedplonami są: rośliny strączkowe (łubin wąskolistny oraz żółty), ziemniaki (z wyjątkiem późnych odmian), a także: owies i jęczmień. Złymi zaś zboża ozime. Negatywny wpływ przedplonu można ograniczyć uprawą poplonów ścierniskowych.

Uprawa roli

Prawidłowa uprawa gleby ma istotny wpływ na plonowanie, a szczególnie terminowe i odpowiednio wczesne wykonanie orki siewnej (najlepiej na 2-3 tygodnie przed siewem). W przypadku późnej orki należy wykonać ją pługiem zagregatowanym z wałem Campbella.

Do siewu żyto wymaga dobrze odleżałej roli. Należy także prawidłowo wykonać uprawę przedsiewną. Doprawienie roli przed siewem powinno być bardzo staranne, co gwarantuje szybkie, pełne i wyrównane wschody, a w rezultacie wysoki i dobrej jakości plon.

Siew

Wpływ terminu siewu na wysokość i jakość plonu jest bardzo duża. Odmiany mieszańcowe źle znoszą opóźnienie terminu siewu. By wydać duży plon ziarna, muszą zakończyć krzewienie jesienią. Optymalny termin siewu jest podobny jak odmian populacyjnych i w zależności od regionu przypada pomiędzy 15 a 30 września, tylko w zachodniej części Pomorza siewy mogą być o kilka dni późniejsze.

Gęstość siewu zależy od jakości gleby, przedplonu, terminu oraz odmiany i wynosi 180-300 ziaren/m2, tj. 80-120 kg/ha. Rozstawa rzędów wynosi 12-15 cm, a głębokość siewu 1-2 cm. Zbyt głęboki siew opóźnia wschody i krzewienie, a w rezultacie obniża plon. Kwalifikowany materiał siewny pochodzący ze sprawdzonego źródła, powinien być zaprawiony zalecanymi zaprawami nasiennymi.

Nawożenie

Wysokość nawożenia mineralnego uzależniona jest od zasobności gleby, stanowiska i przewidywanego plonu, dlatego powinno się przeprowadzać systematyczne badania zasobności gleby. Nawożenie fosforowo-potasowe powinno wynosić 40-100 kg P2O5/ha oraz 60-120 kg K2O/ha.

Nawożenie azotowe stosuje się w zależności od jakości gleby, przedplonu i spodziewanych zbiorów, wynosi 100 -140 kg N/ha, stosowane głównie wiosną w 3-ch dawkach (w momencie: ruszenia wegetacji, początku strzelania w źdźbło i w początku kłoszenia). Można też w przypadku słabszego stanowiska można zastosować niewielkie nawożenie azotowe jesienią (ok. 30 kg/ha). Przy stosowaniu wyższego nawożenia azotowego należy pamiętać o regulatorach wzrostu.