Zarząd Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza nabór ofert na stanowisko Specjalisty ds. biotechnologii

Ogłoszeniodawca oferuje pracę w przyjaznym, zmotywowanym środowisku najwyższej klasy specjalistów z dziedziny hodowli roślin, oferuje bardzo dobre warunki płacowe oraz mieszkanie służbowe a także możliwość dalszego rozwoju zawodowego i ew. naukowego.

 

1. Do naboru zapraszane są osoby posiadające poniższe kwalifikacje:
   1.1. Wykształcenie: wyższe biologiczne, rolnicze lub pokrewne.
   1.2. Staż pracy i doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach
          związanych z hodowlą lub biotechnologią roślin.
   1.3. Wiedza specjalistyczna i umiejętności

 • wiedza z zakresu najnowszych technik i metod stosowanych w nowoczesnej hodowli roślin, w szczególności z zakresu:
  - wytwarzania linii podwojonych haploidów dla hodowli roślin,
  - wykorzystania genetyki molekularnej w hodowli roślin poprzez wdrożenie technologii markerów
    molekularnych w programach hodowlanych spółki,
 • mile widziane odbyte staże międzynarodowe w naukowych instytucjach badawczych,
 • znajomość osób i instytucji naukowych w Polsce, związanych z hodowlą roślin,
 • doświadczenie w planowaniu, pozyskiwaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów badawczych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość obsługi sprzętu komputerowego w tym pakietu Office,
 • prawo jazdy kat. B

   1.4. Predyspozycje osobowościowe

          Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, bardzo dobra komunikatywność, wysoka kultura
          osobista, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, bardzo dobra organizacja
          pracy, sumienność, rzetelność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, odporność na stres,
          kreatywność, umiejętność organizacji pracy własnej.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • wdrożenie i optymalizacja procedur wytwarzania roślin DH zbóż i kukurydzy,
 • zorganizowanie i uruchomienie laboratorium markerów molekularnych dla potrzeb programów hodowli odmian zbóż, kukurydzy i roślin strączkowych,
 • ścisła współpraca z zespołem hodowców w celu dostosowania zakresu i skali prac laboratorium dla potrzeb hodowli,
 • bieżące kontakty z przedstawicielami jednostek naukowych, zajmujących się badaniami na rzecz hodowli roślin,
 • udział w przygotowywaniu i realizacji ew. projektów badawczych we współpracy z jednostkami naukowymi

3. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)”.

4. Tryb przeprowadzenia naboru:
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2019 roku, w godzinach pracy spółki Hodowla Roślin Smolice na adres: Smolice 146, 63-740 Kobylin lub e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki na wskazany adres pocztowy lub mailowy.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

5. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach 146, 63-740 Kobylin, reprezentowana Prezesa Zarządu Spółki. Dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 65 548 24 20.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru ofert na stanowisko Specjalisty ds. Biotechnologii.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HR Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Hodowla Roślin Smolice.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; g) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub udać się do siedziby spółki w Smolicach 146, 63-740 Kobylin. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

Oferta handlowa

Jesień 2019

W naszej ofercie znajdą Państwo nasiona bardzo dobrych odmian takich gatunków jak: pszenica, pszenżyto, żyto oraz rzepak.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera