W związku z planowaną budową siatki przedstawicieli terenowych, Zarząd Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza nabór ofert na stanowisko Przedstawiciel Regionalny (teren północno-zachodniej Polski) 

 

1. Do naboru zapraszane są osoby posiadające poniższe kwalifikacje:

1.1. Wykształcenie:
       Wyższe rolnicze lub pokrewne
1.2. Staż pracy i doświadczenie zawodowe:
       Co najmniej dwuletni staż pracy w obszarze marketingu rolniczego, w szczególności nasiennictwa roślin rolniczych.
1.3. Wiedza specjalistyczna i umiejętności:

 • znajomość rynku nasiennego w Polsce i kanałów dystrybucyjnych,
 • biegła znajomość agrotechniki roślin rolniczych,
 • znajomość przepisów prawnych o nasiennictwie i o ochronie prawnej odmian,
 • znajomość i umiejętność stosowania technik negocjacyjnych,
 • praktyka w wystąpieniach publicznych (szkolenia dla rolników)
 • biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w tym pakietu Office,
 • prawo jazdy kat. B

1.4. Predyspozycje osobowościowe:
       Bardzo dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista,
       samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, bardzo dobra
       organizacja pracy własnej, sumienność, rzetelność, gotowość do podnoszenia
       kwalifikacji, odporność na stres, kreatywność, gotowość do pracy w terenie,
       sezonowo także w weekendy

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • nawiązanie i rozwijanie bezpośrednich kontaktów z sieciami dystrybucji nasion, firmami nasiennymi, organizacjami rolniczymi i rolnikami
 • prowadzenie szkoleń o odmianach i ich najlepszej agrotechnice,
 • udział w kampaniach marketingowych spółki
 • współpraca z partnerami handlowymi w celu promocji odmian spółki,
 • ścisła współpraca z kierownictwem spółki i zespołem sprzedaży nasion w spółce,
 • koordynacja działań marketingowych poprzez internet,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami z branży nasiennej: ODR, COBORU, PDO, PIORiN, szkoły rolnicze, izby rolnicze, związki rolnicze,
 • udział w opracowywaniu materiałów reklamowych,
 • udział we wszelkich innych formach promocji odmian, w tym media społecznościowe, prasa,

3. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)”.

4. Tryb przeprowadzenia naboru:
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15 grudnia 2019 roku, w godzinach pracy spółki Hodowla Roślin Smolice na adres: Smolice 146, 63-740 Kobylin lub e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki na wskazany adres pocztowy lub mailowy.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

5. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach 146, 63-740 Kobylin, reprezentowana Prezesa Zarządu Spółki. Dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 65 548 24 20.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru ofert na stanowisko Przedstawiciel Regionalny.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HR Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Hodowla Roślin Smolice.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; g) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub udać się do siedziby spółki w Smolicach 146, 63-740 Kobylin. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

Oferta handlowa

Jesień 2019

W naszej ofercie znajdą Państwo nasiona bardzo dobrych odmian takich gatunków jak: pszenica, pszenżyto, żyto oraz rzepak.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera