Jęczmień jary

Nasze odmiany są chronione wyłącznym prawem hodowcy. Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zwalnia z dodatkowych opłat na rzecz hodowcy. Daje również możliwość ubiegania się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Kwalifikat - to się opłaca!!!Raskud – nowość!

rok rejestracji 2012 – RADZIKÓW

 • odmiana typu pastewnego
 • odporność na wszystkie podstawowe choroby: średnia
 • rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie
 • termin kłoszenia i dojrzewania: przeciętny
 • masa 1000 ziaren dość duża; wyrównanie ziarna: średnie
 • zawartość białka: duża
 • plenność dość dobra


Bordo - jęczmień jary

Bordo

rok rejestracji 2010 – BĄKÓW

 • odmiana typu browarnego, o bardzo dobrej wartości technologicznej ziarna,
 • dwurzędowa, plenna szczególnie w warunkach intensywnej uprawy,
 • bardzo dobra ekstraktywność, siła diastatyczna i wysoka energia kiełkowania,
 • wysoka stabilność wartości technologicznej w różnych latach i środowiskach,
 • odmiana o wysokiej odporności na rynchosporiozę i czarną plamistość,
 • rośliny o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie,
 • termin kłoszenia i dojrzewania zbliżony do odmian wzorcowych,
 • odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby


Rufus - jęczmień jary

Rufus

rok rejestracji 2009 – RADZIKÓW

 • Odmiana typu pastewnego o dużym potencjale plonotwórczym, do uprawy w całym kraju, szczególnie w centralnej i zachodniej Polsce,
 • Rośliny średnio wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie,
 • Siew jak najwcześniejszy, termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny,
 • Bardzo dobrze toleruje zakwaszenie gleby.
Rubinek - jęczmień jary

Rubinek

rok rejestracji 2007 – RADZIKÓW

 • odmiana dwurzędowa, typu pastewnego, o oplewionym ziarnie
 • wysoki potencjał plonowania, szczególnie przy wysokim poziomie agrotechniki (podwyższone nawożenie azotowe o ok. 40 kg N/ha oraz pełna ochrona chemiczna)
 • nasiona wyrównane o dużej masie 1000 ziaren (śr. 51,5 g) i dość dużej zawartości białka,
 • zalecana do uprawy w całym kraju, szczególnie w południowo - zachodniej Polsce (woj.: dolnośląskie, opolskie, śląskie), termin siewu - jak najwcześniejszy
 • rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie
 • bardzo duża odporność na mączniaka prawdziwego (gen odporności Mlo), dość duża na rynchosporiozę i czarną plamistość, średnia na plamistość siatkową,
 • termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny


Basza

rok rejestracji 2006 – BĄKÓW

 • plenna odmiana dwurzędowa, o dobrej wartości browarnej
 • kompleksowa ocena wartości technologicznej wynosi 6,15 - 6,60 (wg nowej skali)
 • dobre wyrównanie ziarna i wysoki plon technologiczny
 • zalecana do uprawy w całym kraju, na dobrych stanowiskach o uregulowanych stosunkach wodno - powietrznych
 • rośliny średniej wysokości, o dość dobrej odporności na wyleganie
 • duża odporność na mączniaka, plamistość siatkową i czarną plamistość jęczmienia
Ryton

rok rejestracji 2004 – RADZIKÓW

 • odmiana dwurzędowa, browarna o bardzo dobrej wartości technologicznej
 • wysoki potencjał plonowania, połączony jest z dobrą jakością nasion
 • syntetyczna ocena wartości technologicznej ziarna wynosi 8,2 - 8,7 (skala 9o)
 • zalecana do uprawy w całym kraju, na dobrych stanowiskach o uregulowanych stosunkach wodno - powietrznych
 • rośliny średniej wysokości, o dość dobrej odporności na wyleganie
 • wysoka odporność na rdzę jęczmienia, na pozostałe choroby przeciętna
Blask - jęczmień jary

Blask

rok rejestracji 2001 – BĄKÓW

 • bardzo plenna odmiana, dwurzędowa, odmiana preferowana jako browarna, ale w pełni przydatna do uprawy na cele przetwórstwa i paszowe
 • bardzo dobra wartość technologiczna - kompleksowa ocena wartości wynosi 7,6 - 8,3 (skala 9o)
 • zalecana do uprawy w całym kraju, uniwersalna pod względem glebowym
 • przeciętna odporność na mączniaka, plamistość siatkową i rdze
 • duża odporność na wyleganie, termin siewu - jak najwcześniejszy


Bryl

rok rejestracji 1998 – BĄKÓW

 • odmiana pastewna, dwurzędowa, o dobrze wyrównanym ziarnie
 • bardzo dobra odporność na choroby, zwłaszcza na mączniaka i plamistość siatkową
 • odporność na wyleganie lepsza od większości zrejonizowanych odmian
 • dobrze plonuje we wszystkich rejonach kraju, ma przeciętne wymagania glebowe
Boss

rok rejestracji 1994 – BĄKÓW

 • odmiana pastewna, dwurzędowa, o dużej zawartości białka
 • dobra odporność na podstawowe choroby
 • duża masa 1000 ziarn, dobre wyrównanie ziarna i mały udział pośladu
 • przeciętne wymagania glebowe,bardzo dobrze plonuje na terenie całego kraju


Podstawowe zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe i przedplon

Jęczmień jary ma dość duże wymagania glebowe ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy i krótki okres wegetacyjny. Najpewniejsze i wysokie plony uzyskuje się na glebach gliniastych, pylastych i lessowych. Zadawalające plony można też uzyskać na glebach lżejszych, mających zwięźlejsze podłoże i znajdujących się w wysokiej kulturze. Plantacje jęczmienia browarnego powinny być zakładane na glebach żyźniejszych o wysokiej kulturze uprawy i o uregulowanym odczynie gleby na poziomie pH pow. 5,8. Najlepszymi przedplonami są: okopowe, motylkowe, oleiste, kukurydza, także owies i pszenica, należy unikać uprawy po życie, pszenżycie i po sobie (choroby podsuszkowe!). Dla plantacji browarnych złymi przedplonami są strączkowe, motylkowe i okopowe. W celu poprawienia stanowiska po zbożach zaleca się uprawę poplonów ścierniskowych.

Uprawa roli

Jęczmień ma największe spośród zbóż wymagania, co do sprawności roli, a szczególnie stosunków wodno-powietrznych. Bardzo duży wpływ na wysokość plonu ma dobra uprawa gleby. Po zbiorze przedplonu należy wykonać zespół uprawek pożniwnych. Orka zimowa powinna być wykonana jeszcze w październiku (najpóźniej w listopadzie) na głębokość 20 - 25 cm, a jedynie po okopowych można ją spłycić do 15-20 cm. Wiosenna uprawa powinna rozpocząć się od włókowania względnie bronowania (można oba zabiegi wykonać jednocześnie), a przed siewem najlepiej zastosować agregat uprawowy.

Siew

Terminowy siew wpływa na rozwój systemu korzeniowego, który gwarantuje dobre wypełnienie ziarna, wysoką masę tysiąca ziaren, a tym samym wysokie plony. Siew należy wykonać jak najwcześniej, gdy tylko warunki wilgotnościowe umożliwiają wejście w pole, jedynie odmianę Rastik należy siać w optymalnym terminie (pierwsza połowa kwietnia). Głębokość siewu ok 3 cm, rozstawa międzyrzędzi (9) 11-15 cm, gęstość siewu: 300-500 ziaren/m2, tj. wysiew 130-175 kg/ha (w zależności od wielkości ziarna, siły kiełkowania, stanowiska, terminu siewu). Zbyt gęsty siew powoduje obniżenie plonu i pogorszenie jego jakości. Kwalifikowany materiał siewny, pochodzący ze sprawdzonego źródła, powinien być zaprawiony zalecanymi zaprawami nasiennymi.

Nawożenie

Wielkość dawek fosforu i potasu zależy od zawartości tych składników w glebie oraz przewidywanego poziomu plonów, dlatego też należy systematycznie badać zasobność gleb. Nawożenie fosforowo - potasowe na glebach cięższych powinno być stosowane jesienią pod orkę zimową, na glebach lżejszych można je zastosować wiosną - przedsiewnie. Zalecane dawki wynoszą: 30-70 kg P2O5/ha oraz 40-90 kg K2O/ha (zależnie od potrzeb nawozowych). Dawki azotu: 30-70 kg N/ha należy dzielić na dwie części i stosować - przedsiewnie oraz w fazie strzelania w źdźbło.