Proso

Nasze odmiany są chronione wyłącznym prawem hodowcy. Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zwalnia z dodatkowych opłat na rzecz hodowcy.

Kwalifikat - to się opłaca!!!Jagna - proso

Jagna

rok rejestracji 2000 – SMOLICE

  • nowa odmiana prosa, której ziarno może być wykorzystane do produkcji kaszy jaglanej do bezpośredniego spożycia przez ludzi bądź w przemyśle piekarniczym jako dodatek do wybranych gatunków chleba
  • wykorzystanie ziarna prosa do produkcji mieszanek pokarmowych dla ptactwa domowego i ptaków śpiewających,
  • posiada zwartą wiechę, czym odróżnia się od jedynej odmiany Gierczyckie zarejestrowanej dotychczas w Polsce, które ma wiechę rozpierzchłą
  • ziarno żółte, rośliny nieco wyższe od odmiany Gierczyckie, odporna na wyleganiePodstawowe zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe i przedplon

Proso nie lubi gleb zimnych, podmokłych oraz głębokich piasków. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach zasobnych w próchnicę kompleksów pszennych. Jednak przy właściwej agrotechnice i nawożeniu, może być uprawiane na glebach kompleksów żytnich. W uprawie prosa ważne są: dobra struktura gleby, odczyn zbliżony do obojętnego (pH 6-6,5) oraz małe zachwaszczenie pola (szczególnie niepożądane są chwasty prosowate). Najlepszymi przedplonami są rośliny motylkowe, strączkowe i okopowe na oborniku. Dobrymi przedplonami są również zboża ozime i jare (uprawiane nie później niż 3 lata po oborniku) oraz poplony ozime.

Uprawa roli

Zalecana uprawa roli powinna być taka jak pod inne zboża jare. Ma ona na celu przede wszystkim zmagazynowanie wody w glebie i niszczenie wschodzących chwastów. Po zbiorze przedplonu należy wykonać zespół uprawek pożniwnych, a przed zimą powinna być wykonana głęboka orka przedzimowa. Po okopowych i niektórych strączkowych można ograniczyć się tylko do wykonania orki przedzimowej. Wiosenne zabiegi uprawowe powinny ograniczyć parowanie wody, zniszczyć wcześnie wschodzące chwasty oraz dobrze doprawić glebę przed siewem z uwagi na drobne nasiona prosa.

Siew

Warunkiem uzyskania wysokich plonów jest dobry materiał siewny, zaprawiony odpowiednimi zaprawami nasiennymi (np.Vitavax). Termin siewu prosa zależy od rejonu uprawy, optymalny to 15-20 (25) maja. Zbyt wczesny siew (koniec kwietnia - początek maja) naraża rośliny na wiosenne przymrozki, a siew opóźniony (początek czerwca) obniża plony i opóźnia dojrzewanie roślin. Ilość wysiewu: 15-20 kg/ha. Rozstawa rzędów 25-30 cm (mniejsza na glebach lżejszych, większa na glebach zasobniejszych). Głębokość siewu na glebach cięższych 1-2 cm, na lekkich do 4 cm.

Nawożenie

Nawożenie mineralne zależy od zasobności gleby, przedplonu, a także spodziewanego plonu: fosforowe 40-60 (słabsze stanowiska) do 50-80 kg P2O5/ha, potasowe 40-60 (stanowiska słabsze) do 60-100 kg K2O/ha. Nawożenie azotowe 40-50 do 80-140 kg N/ha (w zależności od zasobności stanowiska), stosowane w dwóch dawkach.

Zbiór

Termin zbioru prosa przypada zwykle w III dekadzie sierpnia lub w I dekadzie września. Tradycyjnego, dwufazowego zbioru dokonujemy, gdy nasiona górnej części wiechy są w pełni dojrzałe, w środkowej osiągają dojrzałość woskową, a w dolnej jej początek. Słoma podczas zbioru jest przeważnie zielona. Zbiór jednofazowy kombajnem wykonuje się w fazie pełnej dojrzałości ziarniaków w całej wiesze. Zapewnia on najmniejsze straty plonu, ale ziarno wymaga wówczas dodatkowego dosuszania.