Pszenica zwyczajna jara

Nasze odmiany są chronione wyłącznym prawem hodowcy. Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zwalnia z dodatkowych opłat na rzecz hodowcy. Daje również możliwość ubiegania się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Kwalifikat - to się opłaca!!!Ostka Smolicka - pszenica zwyczajna jara

Ostka Smolicka - nowość!

rok rejestracji 2010 – SMOLICE

  • wysokoplenna odmiana jakościowa, klasa A, o bardzo wysokim wskaźniku sedymentacji,
  • odmiana oścista, rośliny średniej wysokości o wysokiej odporności na wyleganie,
  • nadaje się do późniejszych siewów jako odmiana przewódkowa,
  • termin kłoszenia i dojrzewania zbliżony do odmian wzorcowych,
  • odmiana o wysokiej odporności na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów,
  • wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie
  • ziarno czerwone, średniej wielkości o wysokiej szklistości,
  • wysoka odporność na wiosenne przymrozki

Raweta

rok rejestracji 2005 – RADZIKÓW

  • plenna odmiana jakościowa gr. A, o bardzo dużym wskaźniku sedymentacji SDS
  • rośliny średniowysokie, o dużej odporności na wyleganie
  • przeciętnie tolerancyjna na zakwaszenie gleby
  • odmiana odporna na mączniaka, septoriozę liści i kłosa
  • gęstość w stanie zsypnym dobra, duża liczba opadania
  • duża zawartość glutenu i bardzo duża zawartość białka
  • masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dobre
  • duża odporność na porastanie ziarna w kłosie


Podstawowe zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe i przedplon

Pszenica jara wymaga gleb dobrych i bardzo dobrych, zwięzłych, dobrze utrzymujących wodę (kompleksy: pszenny bardzo dobry i dobry, żytni bardzo dobry, pastewny mocny i pszenny górski), o odczynie obojętnym. Najlepszymi przedplonami są: okopowe, motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, strączkowe i ich mieszanki ze zbożami.

Uprawa roli

Pszenica jara wymaga starannej uprawy roli, umożliwiającej możliwie jak najwcześniejszy siew. Warunków tych spełnić nie można bez wykonania całości upraw jesiennych. Jeżeli istnieje możliwość, to przed orką przedzimową należy wykonać uprawki pożniwne oraz nawożenie mineralne. Wczesną wiosną, gdy pozwoli stan uwilgocenia pola, wykonać uprawki przedsiewne, a także nawożenie azotowe.

Siew

Termin siewu decyduje w znacznym stopniu o wielkości przyszłych plonów, dlatego pszenicę jarą należy siać jak najwcześniej, gdy tylko warunki wilgotnościowe umożliwią wejście w pole. Głębokość siewu ok.3 cm, rozstawa międzyrzędzi (9)11-15 cm, gęstość siewu: 450-550 ziaren, tj. wysiew 190-250 kg/ha. Kwalifikowany materiał siewny, pochodzący ze sprawdzonego źródła, powinien być zaprawiony zalecanymi zaprawami nasiennymi.

Nawożenie

Wielkość nawożenia wapniowego zależy od aktualnych potrzeb wapnowania, dlatego też powinno się systematycznie badać zasobność gleb. Zalecane dawki nawozów fosforowych i potasowych wynoszą: 30-80 kg/ha P2O5 i 40-100 kg/ha K2O. Nawożenie azotowe wynosi 60-120 kg N/ha (w zależności od stanowiska) i powinno być zastosowane w odpowiednich terminach: pierwsza dawka (40-60%) przedsiewnie, a druga w okresie strzelania w źdźbło.