Rzepak ozimy

Nasze odmiany są chronione wyłącznym prawem hodowcy. Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zwalnia z dodatkowych opłat na rzecz hodowcy. Daje również możliwość ubiegania się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Kwalifikat - to się opłaca!!!Bakara - rzepak ozimy

Bakara

rok rejestracji 2007 – BĄKÓW

 • populacyjna odmiana o niskiej zawartości glukozynolanów
 • wysoko i stabilnie plonująca w głównych rejonach uprawy rzepaku
 • podwyższona zawartość tłuszczu w nasionach
 • wyraźnie podwyższona zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej
 • zdecydowanie lepsza odporność na zamieranie korzeni podczas dojrzewania
 • dobra odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych
 • zimotrwałość na poziomie odmian wzorcowych


Bazyl - rzepak ozimy

Bazyl

rok rejestracji 2001 – BĄKÓW

 • odmiana populacyjna, podwójnie ulepszona o bardzo wysokim i stabilnym plonie nasion
 • zawartość tłuszczu i białka wyższa niż odmian wzorcowych
 • zwiększona odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych
 • zwiększona tolerancja na herbicyd Command 480 EC
 • ilość wysiewu 3 do 6 kg/ha w terminie optymalnym


Podstawowe zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe i przedplon

Rzepak ozimy wymaga gleb niezakwaszonych, o dobrej strukturze, kompleksów od pszennego bardzo dobrego i dobrego do żytniego bardzo dobrego i dobrego. Ze względu na duże zapotrzebowanie na wodę, pod uprawę rzepaku nie nadają się gleby suche, wytworzone z piasków. Najwłaściwszymi przedplonami są: mieszanki ozime i jare na zielonkę, groch, lucerna i koniczyna lub mieszanki motylkowych z trawami (zaorywane po I-szym pokosie), bardzo wczesne odmiany ziemniaków, a także zboża wcześnie schodzące z pola.

Uprawa roli

Po zebraniu przedplonu należy wykonać całość uprawek pożniwnych. Na 2-3 tyg. przed siewem wykonujemy orkę siewną na głębokość do 25 cm, z zastosowaniem wału Campbella. Bezpośrednio przed siewem wykonuje się uprawki przedsiewne na głębokość do 4 cm.

Siew

Optymalny termin siewu zależy od regionu i przypada: w północno - wschodniej Polsce od 5 - 15 sierpnia, w pasie środkowym 10 - 20 sierpnia, a w części zachodniej i południowej nie później niż 25 - 30 sierpnia. Głębokość siewu do 2 cm w rozstawie rzędów 20-40 cm, przeciętna obsada 60-80 roślin/m2, tj. wysiew 3-5 kg/ha. Kwalifikowany materiał siewny, pochodzący ze sprawdzonego źródła, powinien być zaprawiony zalecanymi zaprawami nasiennymi.

Nawożenie

Wysokość dawek nawozów należy uzależnić od zasobności gleby oraz spodziewanego plonu. W przeciętnych warunkach można stosować nawożenie: fosforowe 50 - 100 kg/ha P2O5 i potasowe 90 - 160 kg/ha K2O. Pamiętać należy o wapnowaniu (najlepiej pod przedplon), wysokość dawki uzależniona od potrzeb. Jesienne nawożenie azotem jest wymagane po słabych stanowiskach (przedsiewnie) w dawce 20 - 30 kg N/ha, a po bardzo dobrych przedplonach (groch, lucerna, itp.) jest zbędne.

Główne nawożenie azotowe stosuje się wiosną w ilości 140 - 200 kg N/ha, najlepiej w dwóch dawkach: pierwsza - przed ruszeniem wegetacji, druga - na początku pąkowania. Wymagane jest stosowanie nawożenia siarką i borem. Efektywne jest również dolistne dokarmianie rzepaku w fazie zielonego pąka.