Praca - Hodowla Roślin Smolice

Szybkie tempo rozwoju, które od lat cechuje naszą firmę, osiągamy dzięki naszym pracownikom, ich profesjonalizmowi, zaangażowaniu, otwartości, kreatywności i ich pracy zespołowej.

 

Aktualnie poszukujemy osób na następujące stanowiska:

Zarząd Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza nabór ofert na stanowisko: Asystent hodowcy

Miejsce pracy: Bąków (pow. kluczborski) lub Przebędowo (pow. poznański)

1. Zakres obowiązków:

• Praca w hodowli twórczej i zachowawczej roślin uprawnych (zbożowych Bąków; bobowate Przebędowo)
• Pomoc w zakresie prowadzenia prac hodowlanych w szczególności doświadczeń polowych
• Planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie prac związanych z siewem, pielęgnacją, zbiorem i przerobem materiałów hodowlanych
• Wykonywanie zleconych obserwacji polowych i analiz

2. Do naboru zapraszamy osoby posiadające kwalifikacje:

• Wyższe wykształcenie rolnicze lub biologiczne, preferowane kierunki: hodowla i nasiennictwo roślin, ochrona roślin, biotechnologia roślin, agronomia
• Motywacja i gotowość do ciągłego rozwoju, uczestniczenia w zjazdach, konferencjach i spotkaniach
• Zdolności organizacyjne i pracy w zespole
• Dobra znajomość pakietu MS Office
• Znajomość języka angielskiego
• Prawo jazdy kat. B

3. Oferujemy:

• Umowę o pracę
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji
• Dofinansowanie do pakietów medycznych
• Ubezpieczenie grupowe

4. Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny
• CV, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru - zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.)”
Tryb przeprowadzenia naboru

5.Termin i miejsce składania ofert:

drogą elektroniczną, do dnia 31.08.2023 na adres: rekrutacja@hrsmolice.pl

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu na wskazany adres mailowy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania
kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

6. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:
     6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z/s w Smolicach 146, 63-740 Kobylin, reprezentowana Prezesa Zarządu Spółki. Dane kontaktowe:
e-mail: smolice@hrsmolice.pl, tel. +48 65 548 24 20.
     6.2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
     6.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru ofert na stanowisko Asystent hodowcy.
     6.4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HR Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Hodowla Roślin Smolice.
     6.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
     6.6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR Oddział Zamiejscowy w Przebędowie zatrudni osobę na stanowisko: Magazynier

Ogłoszeniodawca oferuje pracę w przyjaznym, zmotywowanym środowisku najwyższej klasy specjalistów z dziedziny produkcji rolniczej, w szczególności nasiennej.

Miejsce wykonywania pracy:

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR Oddział Zamiejscowy w Przebędowie koło Murowanej Gośliny, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Zakres obowiązków:

- przyjmowanie i wydawanie towarów na i z magazynu

- prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji magazynowej

- osobiste dokonywanie załadunków i wyładunków towarów

- dbanie o jakość towarów przyjmowanych i wydawanych z magazynu

- kontrolowanie i dbałość o jakość towarów przerabianych w magazynach oddziału

- raportowanie ilości materiałów o konkretnych walorach jakościowych

- prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej produktów takich jak: materiał siewny zbóż, kukurydzy i roślin strączkowych oraz rzepaku, a także materiałów paszowych uzyskanych w produkcji roślinnej

- prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej środków do produkcji Oddziału tj. Nawozy, Paliwa, Środki ochrony roślin, Opał, Opakowania do własnych produktów Oddziału

- dbałość o ład i porządek w prowadzonych przez siebie magazynach

- nadzór nad suszeniem nasion znajdujących się na magazynie w przypadku ich nadmiernej wilgotności

Do naboru zapraszamy osoby posiadające poniższe kwalifikacje:

- wykształcenie minimum średnie – najlepiej o profilu rolniczym (mile widziane wyższe)

- uprawnienia do obsługi wózków widłowych zgodne z aktualnymi wymogami UDT

- znajomość prowadzenia dokumentacji magazynowej lub otwartość na poznanie zasad prowadzenia dokumentacji magazynowej

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

- biegła znajomość obsługi komputera (Pakiet Office)

Predyspozycje osobowościowe:

- odpowiedzialność, uczciwość, kreatywność

- samodzielność w realizacji powierzonych zadań

- wysoka kultura osobista, bardzo dobra organizacja pracy,

- umiejętność organizacji pracy własnej.

- gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych

Co oferujemy:

- pracę w środowisku wysokiej klasy specjalistów z branży rolniczej

- dogodne warunki płacowe i premiowe

- otwartą ścieżkę awansu

- możliwość doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia) finansowane przez pracodawcę

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny

CV, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.)”

Tryb przeprowadzenia naboru:

Termin i miejsce składania ofert: drogą elektroniczną, do dnia 31.12.2023 na adres: rekrutacja@hrsmolice.pl lub osobiście w sekretariacie Oddziału w Przebędowie

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu na wskazany adres mailowy. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

 

Klauzula informacyjna: 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:      

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z/s w Smolicach 146, 63-740 Kobylin, reprezentowana Prezesa Zarządu Spółki. Dane kontaktowe: e-mail: smolice@hrsmolice.pl, tel. +48 65 548 24 20.      

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).      

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru ofert na stanowisko Magazynier.      

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HR Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Hodowla Roślin Smolice.      

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.      

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres e-mail: smolice@hrsmolice.pl lub udać się do siedziby spółki w Smolicach 146, 63-740 Kobylin.

Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

 

 Zamieszczono: 11.12.2023

 

 

 

 

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.