Nowość

 • w doświadczeniach rejestrowych 2017-18 osiągnęła najwyższy, ze wszystkich odmian łubinu wąskolistnego plon nasion 111% wzorca,
 • odmiana o typowej dla gatunku wysokości, rozgałęziająca się
 • rośliny bardzo sztywne z bardzo dużą odpornością na pękanie strąków z bardzo dużą odpornością na pękanie strąkóworaz bardzo odporne (najwyższa odporność) na fuzaryjne więdnięcie
 • nasiona średniej grubowści o obniżonej zawartości alkaloidówo obniżonej zawartości alkaloidów(0,014%) i przeciętnej zawartości białka
 • rekomendacja COBORU do uprawy w województwach: kujawsko-pomorskierekomendacja COBORU do uprawy w województwach: kujawsko-pomorskie(2021), lubuskie (2021), łódzkie (2021), mazowieckie (2021), podkarpackie(2021), podlaskie (2021), pomorskie (2021), śląskie (2021), warmińskomazurskie(2021), wielkopolskie (2021), zachodnio-pomorskie (2021)

zdecydowanie najwyższy plon pośród odmian samokończących

 • w 2017 roku w doświadczeniach rejestrowych wydała plon na poziomie 117,6% średniego poziomu wzorca odmian samokończących
 • zredukowane pędy boczne zapewniają bardzo równomierne dojrzewanie
 • odmiana niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • odmiana należy do grupy trzech czołowych odmian najbardziej tolerancyjnych na wyleganie
 • dobrze znosi uprawę w zwiększonej obsadzie roślin, co czyni ją szczególnie przydatną do upraw w ekologii
 • strąki o najniższej wrażliwości na na pękanie
 • odmiana odporna na choroby fuzaryjne i jako jedna z trzech także na choroby wirusowe

 

wysoki plon, wczesny zbiór

 • odmiana bardzo wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się
 • rośliny szybko rosnące o wyróżniającej się bardzo dużej sztywności, równomiernie dojrzewające, strąki niepękające
 • rośliny odporne na choroby fuzaryjne i antraknozę łubinu
 • nasiona obniżonej zawartości włókna, bardzo niskiej zawartości alkaloidów (0,010% jedna z najniższych)
 • polecana do uprawy na terenie całego kraju włącznie z pasem przymorskim i podgórskim

 

bardzo odporny na choroby

 • odmiana niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się
 • rośliny o dobrej sztywności i dobrej równomierności dojrzewania
 • strąki niepękające
 • bardzo wysoka odporność roślin na choroby fuzaryjne (ok. 90% przeżywalności) i wysoka na antraknozę łubinu
 • zawartość białka i tłuszczu w nasionach nieco niższa od przeciętnej, średnia zawartość alkaloidów (0,016%)

sztywny i odporny na choroby

 • niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się lecz nie resorbująca dolnych strąków co podnosi plonowanie w warunkach nadmiernej bujności lub większego zagęszczenia roślin
 • rośliny wysokie, sztywne i niepękających strąkach
 • rośliny odporne na choroby fuzaryjne i antraknozę łubinu
 • nasiona dość grube o średniej zawartości białka i bardzo niskiej zawartości alkaloidów
 • polecana do uprawy na terenie całego kraju

najsłodszy ze wszystkich odmian

 • odmiana wysokoplonująca, wczesna, rozgałęziająca się
 • niewrażliwa na opóźnienie siewu, bardzo szybko rosnąca
 • rośliny wyższe od przeciętnej, równomiernie dojrzewające
 • rośliny odporne na choroby fuzaryjne i antraknozę łubinu
 • nasiona o bardzo niskiej zawartości alkaloidów (0,008%), o obniżonej zawartości włókna
 • polecana do uprawy na terenie całego kraju

sztywny, polecany do mieszanek z pszenżytem

 • wysoki plon nasion
 • odmiana niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się
 • rośliny wysokie, bardzo sztywne (obok Warsa i Dalbora najsztywniejsza odmiana), o strąkach niepękających
 • wyróżnia się odpornością na antraknozę łubinu oraz choroby fuzaryjne
 • nasiona dość grube o nieco wyższej od przeciętnej zawartości tłuszczu oraz niskiej zawartości alkaloidów
 • polecana do uprawy w mieszankach z pszenżytem jarym i łubinem żółtym odm. Perkoz

 

wczesny zbiór i odporność na choroby

 • odmiana najwcześniejsza z odmian rozgałęziających się, niewrażliwa na opóźnieniesiewu, bardzo równomiernie dojrzewająca
 • rośliny sztywne, o niepękającym strąku, odporne na choroby fuzaryjne i o najwyższej tolerancji na antraknozę łubinu
 • nasiona o bardzo niskiej zawartości alkaloidów, najsłodsza ze wszystkich odmian
 • nadaje się do uprawy w mieszankach z jęczmieniem
 • polecana do uprawy na terenie całego kraju

 

sztywny łan

 • odmiana niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się
 • bardzo wysoki plon nasion
 • rośliny wyższe od przeciętnej, sztywne, o strąkach niepękających
 • polecana do uprawy na terenie całego kraju, przydatna do uprawy z pszenżytem
 • tolerancyjna na choroby fuzaryjne, a także jako jedna z dwóch na choroby wirusowe
 • nasiona o bardzo niskiej zawartości alkaloidów (jedna z najniższych)

 

stabilny plon

 • odmiana o najdrobniejszych nasionach ze wszystkich odmian łubinu co znacznie zmniejsza koszty wysiewu
 • niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • rośliny bardzo sztywne, rozgałęziające się, wcześnie i równomiernie dojrzewające
 • polecana do uprawy na terenie całego kraju
 • odmiana tolerancyjna na choroby fuzaryjne
 • strąki niepękające, nasiona bardzo drobne

gorzki + niski koszt wysiewu na zieloną masę

 • odmiana niewrażliwa na opóźnienie siewu, niepękająca
 • rośliny wysokie, rozgałęziające, tworzące dużą zieloną masę, lecz dość równomiernie dojrzewające
 • cenną zaletą są drobne nasiona, gdyż od odmiany wzorcowej MTN jest o około 40gniższa, co obniża wysiew na hektar o około 40 kg

na wczesny zbiór

 • odmiana nasienna, bardzo równomiernie dojrzewająca
 • strąk całkowicie niepękający, rośliny nierozgałęziające się, wysokie,
 • nasiona niskiej zawartości alkaloidów
 • nadaje się także do wysiewu w poplonach
 • tolerancyjna na choroby fuzaryjne

 

idealny na poplon i słabsze gleby

 • odmiana nasienno-zielonkowa, równomiernie dojrzewająca
 • stabilnie plonująca
 • odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • zalecana jest także do wysiewu w poplonach ze względu na bardzo szybkie tempowzrostu i wysokie rośliny
 • rośliny rozgałęziające się, strąk niepękający
 • zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne i antraknozę

 

do mieszanek z pszenżytem

 • odmiana pastewna, drobnonasienna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • obniżona MTN zmniejsza koszty wysiewu
 • strąk całkowicie niepękający, rośliny rozgałęziające się, kwiat koloru kremowego
 • nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów i wyższej zawartości białka
 • nadaje się także do wysiewu w mieszankach z pszenżytem i łubinem żółtym Perkoz
 • odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne
 • wymagana obsada: 90-100 roślin/m2

najwyższa odporność na fuzariozy

 • odmiana pastewna, średniopóźna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
 • rośliny rozgałęziające się, kwiat biały, strąk niepękający
 • nasiona białe, przeciętnej wielkości o nieco wyższej zawartości tłuszczu
 • odmiana przydatna do uprawy w mieszankach z pszenżytem jarym oraz łubinem żółtym Perkoz
 • odmiana o najwyższej tolerancji na choroby fuzaryjne ze wszystkich odmian
 • wymagana obsada: 100 roślin/m2

najwyższa zawartość białka

 • odmiana pastewna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się
 • rośliny wysokie, szybko rosnące o przeciętnej odporności na wyleganie, bardzo równomiernie dojrzewające
 • polecana do uprawy w całym kraju, także na północy i pogórzu
 • rośliny o kwiatach niebieskich i strąkach niepękających
 • PDOiR (% wzorca w plonie nasion): 2014 - 103%, 2013 - 102%, 2012 - 105%
 • nasiona większe od przeciętnej, koloru szarego o podwyższonej zawartości białka (pow. 32%) i obniżonej zawartości włókna
 • wymagana obsada: 100 roślin/m2

wczesne i równomierne dojrzewanie

 • odmiana drobnonasienna
 • rozgałęziające się pędy o zredukowanej długości gwarantują wyższe plony niż inneodmiany samokończące, a jednocześnie zapewniają bardzo równomierne dojrzewanie
 • odmiana niewrażliwa na opóźnienie siewu, przydatna do mieszanek z jęczmieniem
 • zalecana do uprawy w całym kraju włącznie z pasem przymorskim i północną częścią Warmii i Mazur
 • rośliny bardzo sztywne, strąk odporny na pękanie
 • nasiona drobne, koloru szarego, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów
 • ze względu na brak resorpcji dolnych strąków może być wysiewana nawet w obsadzie 150 roślin/m2, co jest istotne w gospodarstwach ekologicznych

 

wysoki plon, wczesny zbiór

 • odmiana drobnonasienna,, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się i równomiernie dojrzewająca
 • rośliny sztywne o strąkach niepękających
 • polecana do uprawy na terenie całego kraju, tolerancyjna na choroby fuzaryjne, przydatna do mieszanek z jęczmieniem
 • nasiona drobne o nieco podwyższonej zawartości białka, niskiej zawartości alkaloidów i obniżonej zawartości włókna


Artykuły - strączkowe

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera