Nowość

1 miejsce w PDO 2017!

 • plonowanie w PDO 2018: 101% wzorca (60,4 dt/ha) w a1 i 101% wzorca (67,6 dt/ha) w a2
 • plonowanie w PDO 2017: 104% wzorca (72,5 dt/ha) w a1 i 101% wzorca (80,7 dt/ha) w a2
 • plonowanie w PDO 2016: 104% wzorca (67,8 dt/ha) w a1 i 102% wzorca (74,0 dt/ha) w a2
 • dobrze plonuje w skali całego kraju
 • stabilny plon na poziomie odmian wzorcowych w latach 2013-2015 (PDO)
 • odmiana o kłosie dwurzędowym
 • rośliny średniej wysokości o najwyższej odporności na wyleganie*
 • najwyższa odporność na rdzę jęczmienia*
 • wysoka odporność na rynchosporiozę, plamistość siatkowaną i ciemnobrunatną plamistość
 • bardzo wysoka odporność na mączniaka prawdziwego dzięki obecności genu Mlo

Nowość

Rejestracja 2016 (odmiana dostępna tylko w stopniu B dla firm nasiennych)

 • bardzo wysoka plenność odmiany - zaróno na średnio - jak i na intensywnym poziomie uprawy
 • wysoki status zdrowotny roślin - z wysoką odpornością na najczęściej występujące porażenia w jęczmieniu
 • rośliny dość niskie o bardzo dużej odporności na wyleganie
 • dość wczesny (11.06. - 13.06) termin kłoszenia i dojrzewania
 • wysoka zawartość białka w ziarnie

Nowość

Odmiana pastewna

 • szczególnie rekomendowany przez COBORU do uprawy w woj. podkarpackim (Lista Zalecanych Odmian 2015)
 • odmiana typu pastewnego
 • odporność na wszystkie podstawowe choroby: średnia
 • rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie
 • termin kłoszenia i dojrzewania: przeciętny
 • masa 1000 ziaren dość duża; wyrównanie ziarna: średnie
 • zawartość białka: duża
 • plenność dość dobra

Odmiana pastewna

 • bardzo plenna odmiana dwurzędowa, preferowana jako browarna, ale w pełni przydatna do uprawy na cele przetwórstwa i paszowe
 • bardzo dobra wartość technologiczna
 • zalecana do uprawy w całym kraju, uniwersalna pod względem glebowym
 • przeciętna odporność na mączniaka, plamistość siatkową i rdzę
 • duża odporność na wyleganie; termin siewu: jak najwcześniejszy

Odmiana pastewna

 • dwurzędowa odmiana o dużej zawartości białka
 • dobra odporność na podstawowe choroby
 • duża masa 1000 ziaren, dobre wyrównanie ziarna i mały udział pośladu
 • przeciętne wymagania glebowe; bardzo dobrze plonuje na terenie całego kraju

Odmiana pastewna

 • odmiana dwurzędowa typu pastewnego o oplewionym ziarnie
 • wysoki potencjał plonowania, szczególnie przy wysokim poziomie agrotechniki (podwyższone nawożenie azotowe o ok. 40 kg N/ha oraz pełna ochrona chemiczna)
 • nasiona wyrównane o dużej masie 1000 ziaren średnio 51,5 g) i dość dużej zawartości białka
 • zalecana do uprawy w całym kraju, szczególnie w południowo-zachodniej Polsce (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie); termin siewu jak najwcześniejszy
 • rośliny średniej wysokości o średniej odporności na wyleganie
 • bardzo duża odporność na mączniaka prawdziwego (gen odporności Mlo), dość duża odporność na rynchosporiozę i czarną plamistość, średnia na plamistość siatkową
 • termin dojrzewania: dość wczesny; termin kłoszenia: wczesny

Odmiana pastewna

 • dwurzędowa odmiana o dobrze wyrównanym ziarnie
 • bardzo dobra odporność na choroby, zwłaszcza na mączniaka i plamistość siatkową
 • odporność na wyleganie lepsza od większości zrejonizowanych odmian
 • dobrze plonuje we wszystkich rejonach kraju; odmiana o przeciętnych wymaganiach glebowych

Odmiana pastewna

 • odmiana typu pastewnego o dużym potencjale plonotwórczym, do uprawy w całym kraju, szczególnie w centralnej i zachodniej Polsce,
 • rośliny średnio wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie
 • siew jak najwcześniejszy, termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny
 • bardzo dobrze toleruje zakwaszenie gleby

Odmiana browarna

 • plenna odmiana dwurzędowa o dobrej wartości browarnej
 • kompleksowa ocena wartości technologicznej wynosi 6,15-6,60 (wg nowej skali)
 • dobre wyrównanie ziarna i wysoki plon technologiczny
 • zalecana do uprawy w całym kraju na dobrych stanowiskach o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych
 • rośliny średniej wysokości o dość dobrej odporności na wyleganie
 • duża odporność na mączniaka, plamistość siatkową i czarną plamistość jęczmienia

Odmiana browarna

 • odmiana typu browarnego o bardzo dobrej wartości technologicznej ziarna
 • dwurzędowa, plenna szczególnie w warunkach intensywnej uprawy
 • bardzo dobra ekstraktywność i siła diastatyczna; wysoka energia kiełkowania
 • wysoka stabilność wartości technologicznej w różnych latach i środowiskach
 • odmiana o wysokiej odporności na rynchosporiozę i czarną plamistość
 • rośliny o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie
 • termin kłoszenia i dojrzewania zbliżony do odmian wzorcowych
 • odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby

Wymagania glebowe i przedplon

Jęczmień jary ma dość duże wymagania glebowe ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy i krótki okres wegetacyjny. Najpewniejsze i wysokie plony uzyskuje się na glebach gliniastych, pylastych i lessowych. Zadowalające plony można też uzyskać na glebach lżejszych, mających zwięźlejsze podłoże i znajdujących się w wysokiej kulturze. Plantacje jęczmienia browarnego powinny być zakładane na glebach żyźniejszych o wysokiej kulturze uprawy i o uregulowanym odczynie gleby na poziomie pH powyżej 5,8. Najlepszymi przedplonami są: okopowe, motylkowe, oleiste, kukurydza, także owies i pszenica. Należy unikać uprawy po życie, pszenżycie i po sobie (choroby podsuszkowe!). Dla plantacji browarnych złymi przedplonami są strączkowe, motylkowe i okopowe. W celu poprawienia stanowiska po zbożach zaleca się uprawę poplonów ścierniskowych.


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Katalog odmian 2016

katalog small
Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". Pobierz PDF

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera