Przetarg ofertowy

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR ogłasza przetarg na

Zakup środków chemicznych do zaprawiania nasion kukurydzy

I. Zamawiający
"HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR” z siedzibą w Kobylin (63-740), Smolice nr 146, tel. 655482420, fax:655481070, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , NIP 621-16-19-001 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099111, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

II Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenie dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III Przedmiot przetargu: zakup środków chemiczynych do zaprawiania nasion kukurydzy

Wykaz środków chemicznych do zaprawiania nasion kukurydzy:

L.p. Nazwa Ilość Ilość Smolice Jankowice
1. Redigo M 120 FS 4900 l 4500 l 400 l
2. Peridiam Quality 316 9800 l 9000 l 800 l
3. Primus B+ 10000 l 9000 l 1000 l

IV Termin realizacji zamówienia – do 30 października 2021 r. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na dany środek, bądź daną lokalizację.

V Forma, termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 30 września 2021 roku.
Oferta powinna zawierać informacje: pojemność opakowania, cenę netto w PLN, warunki płatności, w tym termin płatności FV, dostawa zgodnie z powyższą tabelą:

 • HR Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin
 • HR Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, Jankowice 1, 37-561 Chłopice

Dopuszcza się możliwość składania ofert w formie elektronicznej ma adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

VI Uwagi
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie zamawiającego.
Kontakt: Tomasz Karaś, 668 835 903, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zamieszczono: 14 września 2021 r.


Przetarg ofertowy

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR ogłasza przetarg na

usługę kopania i hałdowania buraków

I. Zamawiający
"HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR” z siedzibą w Kobylin (63-740), Smolice nr 146, tel. 655482420, fax:655481070, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , NIP 621-16-19-001 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099111, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

II Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenie dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III Przedmiot przetargu: usługa kopania i hałdowania buraków

 1. Usługa wykopania 112 ha buraka cukrowego (wg powierzchni pola GPS)
 2. Z hałdowanie wykopanych buraków w skazanym miejscu
 3. Elastyczność odnośnie terminu wykonania usługi
 4. Koszt paliwa po stronie wykonującego usługę.

IV Termin realizacji zamówienia – do 27 września do 15 listopada 2021

V Forma, termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 15 września 2021 roku.
Oferta powinna zawierać informacje: specyfikację, cenę netto w PLN lub EUR, warunki płatności, w tym termin płatności FV.
Dopuszcza się możliwość składania ofert w formie elektronicznej ma adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

VI Uwagi
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie zamawiającego.
Kontakt: Przemysław Majchrzak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamieszczono: 03 września 2021 r.


Przetarg ofertowy

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR ogłasza przetarg na

nawozów mineralnych z dostawą do gospodarstw Spółki

I. Zamawiający
"HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR” z siedzibą w Kobylin (63-740), Smolice nr 146, tel. 655482420, fax:655481070, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , NIP 621-16-19-001 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099111, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

II Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenie dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III Przedmiot przetargu: dostawa nawozów mineralnych do gospodarstw Spólki

 1. Gospodarstwo Łagiewniki, Łagiewniki 35, 63-740 Kobylin 
  - Mocznik (Pulrea)– 96t
 2. Gospodarstwo Płaczkowo, Płaczkowo 1, 63-930 Jutrosin 
  - Mocznik (Pulrea)– 144t
 3. Gospodarstwo Smolice, Smolice 146, 63-740 Kobylin 
  - Mocznik (Pulrea)– 120t
 4. Oddział Ożańsk, Jankowice 1, 37-561 Chłopice
  - Mocznik (Pulrea)– 24t

IV Termin realizacji zamówienia – wrzesień-październik 2021

V Forma, termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 20 września 2021 roku.
Oferta powinna zawierać informacje: specyfikację, cenę netto w PLN, warunki płatności, w tym termin płatności FV.
Dopuszcza się możliwość składania ofert w formie elektronicznej ma adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

VI Uwagi
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie zamawiającego.
Kontakt: Wojciech Wolniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zamieszczono: 03 września 2021 r.


 

Przetarg ofertowy

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR ogłasza przetarg na

modernizację trzech wewnątrzzakładowych stacji paliw

I. Zamawiający
"HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR” z siedzibą w Kobylin (63-740), Smolice nr 146, tel. 655482420, fax:655481070, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , NIP 621-16-19-001 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099111, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

II Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenie dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III Przedmiot przetargu: Modernizacja wewnątrzzakładowych stacji paliw

 1. Wymiana trzech dystrybutorów do zastosowania wewnętrznego oleju napędowego wydające min110 l/min posiadające dwa pistolety do tankowania pojazdów rolniczych i samochodów osobowych, pistolety z automatycznym odbijaniem i złączem obrotowym długość węża 6 m.b. oraz jeden dystrybutor do benzyny min 50 l/min z automatycznym odbijaniem i złączem obrotowym długość węża 4 m.b. Dystrybutory powinny być wyposażone w przeziernik oraz wewnętrzny filtr proszkowy do absorbowania wody do 30 um wraz z demontażem dotychczasowych urządzeń i ich utylizacją.
 2. Montaż sond pomiarowych hydrostatycznych 4-20mA do rozliczeń wewnętrznych zintegrowanych z terminalem dystrybutorów oraz litrażowanie zbiorników podziemnych – kalibrowanie sond na ON i benzynę
 3. Dystrybutory powinny mieć wbudowany terminal systemu zarządzania który będzie obsługiwał wiele sąd pomiarowych w różnych lokalizacjach. Na wyświetlaczu będzie można zobaczyć wartość wydawanego paliwa w temp. rzeczywistej oraz referencyjnej 15 OC oraz będzie posiadał możliwość podpięcia zewnętrznej kamery nadzorczej.
 4. Modernizacja rurociągów ssawnych (do ustalenia po wizji lokalnej) w lokalizacjach Smolice i Łagiewniki wraz z montażem elektrozaworów do przełączania ssania między zbiornikami.
 5. Dostawa przenośnego naziemnego plastikowego zbiornika do oleju napędowego o pojemności 2500 l z oddzielną skrzynią boczną w której znajduje się system wydawania paliwa zintegrowany z pozostałymi dystrybutorami pracującymi w firmie.
 6. Firma zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na cały system.

IV Termin realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2021

V Forma, termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 15 września 2021 roku.
Oferta powinna zawierać informacje: specyfikację, cenę netto w PLN lub EUR, warunki płatności, w tym termin płatności FV.
Dopuszcza się możliwość składania ofert w formie elektronicznej ma adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

VI Uwagi
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie zamawiającego.
Kontakt: Przemysław Majchrzak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamieszczono: 26 sierpnia 2021 r.


Przetarg ofertowy

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR ogłasza przetarg ofertowy na

zakup linii do kalibracji nasion kukurydzy szt. 5

I Zamawiający:
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach 146, 63 – 740 Kobylin, tel.: 655482420, fax: 655481070, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 621-16-19-001, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099111.

II Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji: zakup linii do kalibracji nasion kukurydzy szt. 5

Zakres inwestycji:

Dostawa i montaż linii kalibracji nasion w istniejących liniach technologicznych przerobu nasion w następujących lokalizacjach:

 1. Magazyn Smolice – Smolice 146, 63-740 Kobylin – szt. 2
 2. Magazyn Rogożewo – Rogożewo 56, 63-930 Jutrosin – szt. 2
 3. Magazyn Jankowice – Jankowice 1, 37-561 Chłopice – szt. 1

Specyfikacja techniczna pojedynczej linii kalibracji nasion:

 1. Urządzenie do kalibracji nasion kukurydzy wyposażone w sita cylindryczne o wydajności około 5 t/godz.
 2. Zbiorniki buforowe o pojemności min. 0,9m3 wyposażone w śluzę pneumatyczną i system wagowy po 2 szt. dla każdego kalibratora.
 3. Przenośniki taśmowe skośne do zasypu buforów po 2 szt. dla każdego kalibratora.
 4. Przenośniki taśmowe do zasypu kalibratorów z obecnej linii czyszczenia nasion – oddzielne dla każdego kalibratora.
 5. Montaż i uruchomienie urządzeń.


Termin wykonania modernizacji: do 1.07.2022

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać informacje:
  - cenę netto w PLN
  - warunki płatności - w tym termin płatności FV
  - okres gwarancji
  - oferty należy składać do dnia 15.09.2021 r. do godz. 11.00
  - dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Inne warunki przetargu

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Kontakt w sprawie: Tomasz Karaś email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.668835903

Zamieszczono: 16 sierpnia 2021 r.


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera