Ogołoszenie

Lokalizacja: Smolice k/Kobylina 

Przetarg na: „Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instlacji sanitarnej z włączeniem do istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnych gminnych”

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na

„Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instlacji sanitarnej z włączeniem do istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnych gminnych”

dla Oddziału Hodowli Roślin w Smolicach
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Smolice, 63-740 Kobylin, woj. wielkopolskie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.hrsmolice.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.

Termin i miejsce składania ofert:
do 24.02.2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Oddziału Hodowli Roślin Smolice Sp. z.o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, woj. wielkopolskie

Pożądany termin realizacji:
do 30.06.2021 r.

Bliższe informacje telefoniczne: 668 416 388

Pliki do pobrania:


Ogłoszenie

Lokalizacja: Smolice k/Kobylina 

Przetarg na: „Wykonanie przyłącza gazowego do budynku biurowego; wymiana systemu grzewczego z węglowego na gazowe, adaptacja pomieszczenia kotłowni, wymiana rur i grzejników na nowe w budynku biurowym”

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na

„Wykonanie przyłącza gazowego do budynku biurowego; wymiana systemu grzewczego z węglowego na gazowe, adaptacja pomieszczenia kotłowni, wymiana rur i grzejników na nowe w budynku biurowym” - dz.nr 11/3, 11/25 obszar Łagiewniki jedn. ewid. Kobylin powiat: Krotoszyn województwo: wielkopolskie

dla Zakładu Przetwórstwa Paszowego w Łagiewnikach Oddziału Hodowli Roślin w Smolicach
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Smolice, 63-740 Kobylin, woj. wielkopolskie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.hrsmolice.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.

Termin i miejsce składania ofert:
do 26.02.2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Oddziału Hodowli Roślin Smolice Sp. z.o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, woj. wielkopolskie

Pożądany termin realizacji:
do 15.08.2021 r.

Bliższe informacje telefoniczne: 668 416 388

Pliki do pobrania:


Przetarg ofertowy

Hodowla Roślin Smolice oferuje do sprzedaży Pszenżyto w ilości 200 ton (+/-10%)
Miejsce załadunku Magazyn Łagiewniki, gmina Kobylin.

Oferty proszę składać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28.01.2021.


Przetarg ofertowy

Hodowla Roślin Smolice oferuje do sprzedaży Pszenicę paszową w ilości 200 ton (+/-10%)

Miejsce załadunku Magazyn Łagiewniki, gmina Kobylin

Oferty proszę składać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l do dnia 28.01.2021.


Przetarg ofertowy

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg ofertowy na zakup

siewnika punktowego do kukurydzy

I Zamawiający:
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach 146, 63 – 740 Kobylin, tel.: 655482420, fax: 655481070, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 621-16-19-001, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099111.

II Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III. Przedmiot przetargu: zakup siewnika punktowego do kukurydzy

 • siewnik 6-rzędowy
 • pneumatyczny – podciśnieniowy system wysiewu
 • możliwość rozstawu między rzędami - 75 cm
 • talerzowe sekcje wysiewające z napędem elektrycznym aparatów rozdzielającymi ziarno i amortyzacją
 • zbiorniki na ziarno o pojemności ok. 50 l
 • koła tylne w kształcie litery „V”
 • tarcza do wysiewu kukurydzy z mieszadłem
 • hydrauliczne znaczniki przejazdów
 • napęd z WOM 540 obr./min.
 • podsiewacz do nawozów
 • elektronika – kontrola wysiewu, sterownik ISOBUS, GPS

IV. Termin dostawy: marzec-kwiecień 2021

V. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Oferta powinna zawierać informacje: parametry maszyny, cenę netto w PLN, warunki płatności – w tym termin płatności FV.
Ofertę należy złożyć do 22 stycznia 2021 r.
Dopuszcza się możliwość przeslania ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Uwagi:
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie zamawiającego.
Kontakt w sprawie:

 • Mikołaj Grobelny, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 663 528 791 lub 668 835 918
 • Marian Krzyżosiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 668 835 905 

Przetarg ofertowy

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg ofertowy na zakup

spychu hydraulicznego do masy zielonej

I Zamawiający:
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach 146, 63 – 740 Kobylin, tel.: 655482420, fax: 655481070, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 621-16-19-001, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099111.

II Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III. Przedmiot przetargu: zakup spychu hydraulicznego do masy zielonej

 • szerokość robocza: 5 m
 • wysokość tarczy: ok. 1,4 m
 • kąt składania płyt bocznych: 90◦
 • zaczep TUZ: II, III kategorii

IV. Termin dostawy: kwiecień 2021

V. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Oferta powinna zawierać informacje: parametry maszyny, cenę netto w PLN, warunki płatności – w tym termin płatności FV.
Ofertę należy złożyć do 22 stycznia 2021 r.
Dopuszcza się możliwość przeslania ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Uwagi:
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie zamawiającego.
Kontakt w sprawie:

 • Mikołaj Grobelny, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 663 528 791 lub 668 835 918
 • Marian Krzyżosiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 668 835 905 

Przetarg ofertowy

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg ofertowy na zakup

hederu do kombajnu Case IH7250

I Zamawiający:
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach 146, 63 – 740 Kobylin, tel.: 655482420, fax: 655481070, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 621-16-19-001, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099111.

II Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III. Przedmiot przetargu: zakup hederu do kombajnu Case IH7250

 • szerokość robocza: 7,62 m
 • heder przyłącza do CaSK 7250 3050 STD 7,62 Vario
 • zespół żniwny kompatybilny z kombajnem zbożowym Case IH7250
 • kosy boczne napędzane hydraulicznie
 • wózek do hedera 4-kołowy

IV. Termin dostawy: marzec 2021

V. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Oferta powinna zawierać informacje: parametry maszyny, cenę netto w PLN, warunki płatności – w tym termin płatności FV.
Ofertę należy złożyć do 22 stycznia 2021 r.
Dopuszcza się możliwość przeslania ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Uwagi:
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie zamawiającego.
Kontakt w sprawie:

 • Mikołaj Grobelny, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 663 528 791 lub 668 835 918
 • Marian Krzyżosiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 668 835 905 

Przetarg ofertowy

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg ofertowy na zakup

wału ugniatającego do zagęszczania masy zielonej w silosie

I Zamawiający:
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach 146, 63 – 740 Kobylin, tel.: 655482420, fax: 655481070, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 621-16-19-001, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099111.

II Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III. Przedmiot przetargu: zakup wału ugniatającego do zagęszczania masy zielonej w silosie

 • walec z kół kolejowych
 • szerokość robocza: 3,0-4,5 m
 • masa walca: ok. 5 000 kg
 • średnica kół: ok. 0,9-1,0 m
 • kategoria zaczepu: II, III

IV. Termin dostawy: kwiecień-maj 2021

V. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Oferta powinna zawierać informacje: parametry maszyny, cenę netto w PLN, warunki płatności – w tym termin płatności FV.
Ofertę należy złożyć do 22 stycznia 2021 r.
Dopuszcza się możliwość przeslania ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Uwagi:
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie zamawiającego.
Kontakt w sprawie:

 • Mikołaj Grobelny, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 663 528 791 lub 668 835 918
 • Marian Krzyżosiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 668 835 905 

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera