Hodowla Roślin Smolice oferuje do sprzedaży:

kukurydzę paszową

(odpad po czyszczeniu) w ilości 200 ton (+/-10%)
Miejsce załadunku Magazyn Rogożewo, gmina Jutrosin

pszenicę paszową

(odpad po czyszczeniu) w ilości 200t.(+/-10%)
Miejsce załadunku Magazyn Łagiewniki, gmina Kobylin

kukurydzę suchą

w ilości 150t.(+/-10%)
Miejsce załadunku Magazyn Rogożewo, gmina Jutrosin

 Termin składania ofert 10.02.2022.

 Zamieszczono: 25 stycznia 2022 r. 


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym

"Zakupu samochodu terenowego"

I. Zamawiający:
"HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR” z siedzibą w Kobylin (63-740), Smolice nr 146, tel. 655482420, fax: 655481070, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , NIP 621-16-19-001 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099111, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

II. Informacje ogólne:
1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych
negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:
1. Nazwa zamówienia: „Zakupu samochodu terenowego”
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) samochodu terenowego:

 • Samochód fabrycznie nowy
 • Silnik diesel
 • Moc co najmniej 100 km
 • Napęd na 4 koła
 • Obręcze kół ze stopu metali lekkich
 • Koło zapasowe
 • Lakier metalik kolor do wyboru z dostępnych
 • Kamera cofania
 • Szyby sterowane elektrycznie
 • Klimatyzacja automatyczna
 • 5-osobowy
 • Centralny zamek
 • Zdalne otwieranie drzwi kluczykiem
 • Prześwit minimum 200mm

Miejsce dostawy samochodu terenowego: “Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR” Oddział Zamiejscowy w Bąkowie, 46-233 Bąków, ul. Braci Bassy 32, tel.774131792, NIP 621-16-19-001, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Preferowany termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 30.07.2022 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
2. Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • Parametry samochodu
 • Termin realizacji zamówienia
 • Cenę netto w PLN
 • Okres gwarancji
 • Warunki płatności


3. Oferty należy składać do dnia 04.02.2022 r. do godz. 11.00
4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Inne warunki przetargu
1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
2. Kontakt w sprawie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 668-835-896 Michał Twardowski

 Zamieszczono: 19 stycznia 2022 r. 


 

Zapytanie ofertowe

Zarząd Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, 63-740 Kobylin ogłasza przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn.:

„Dostawa, montaż i uruchomienie trzech Instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 x 50 kWp”

A. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dostawa, montaż i uruchomienie trzech instalacji fotowoltaicznych dla oddziału Smolice Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o., każda o mocy 50 kWp.
Planowane instalacje będą zlokalizowane na budynkach należących do Zamawiającego
w miejscowościach:

 1. Smolice – dach magazynu wielofunkcyjnego pokrycie dachu z płyty warstwowej zamontowanej na konstrukcji drewnianej (powierzchnia ok. 2260m2). Spadek dachu: do 15 stopni, wystawa na południe.
 2. Rogożewo – magazyn, pokrycie dachu blacha, konstrukcja metalowa. Spadek dachu ok. 30 stopni wystawa na południe.
 3. Łagiewniki – budynek warsztatu/magazynu, pokrycie dachu papa, stropodach konstrukcja betonowo-stalowa (lata budowy 1980r.). Spadek dachu ok. 15 stopni wystawa na południe.

B. Zamówienie obejmuje:

 1. panele - standard oferowany przez firmy z czołówki rankingu topowych producentów paneli fotowoltaicznych – ranking TIER 1 Bloomberga Ranking paneli fotowoltaicznych 2022 (fotowoltaikaonline.pl); moc paneli min. 450 Wp (minimum 25 lat gwarancji na sprawność energetyczną, 12 lat gwarancji na wady produktu) instalacja o łącznej mocy max. 50 kWp,
 2. inwertery trzyfazowe, znajdujące się w wykazie urządzeń zaakceptowanych przez OSD: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci. Certyfikat zgodności inwertera z normą PN–EN50549-1 i/lub PN–EN50549-2; (muszą posiadać wbudowaną kartę WiFi, wyświetlacz - polskie menu), min. 10 lat gwarancji,
 3. kompletna konstrukcja do zamontowania modułów na dachu,
 4. komplet zabezpieczeń DC (prąd stały),
 5. komplet zabezpieczeń AC (prąd przemienny),
 6. rozdzielnia fotowoltaiczna w budynku,
 7. okablowanie DC, okablowanie AC,
 8. uziemienie konstrukcji,
 9. montaż i konfiguracja instalacji,
 10. monitoring pracy instalacji on-line,
 11. dokumentacja – techniczna
 12. przyłączenie do instalacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (np. p. poż.) i podłączeniem do operatora sieci tj. wraz z zabudowanym licznikiem dwukierunkowym przez ENEA Operator.

C. Kontakt w sprawach technicznych
Paweł Kieliba Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 668 416 388

D. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert:
Oferty należy składać:

 • w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Smolice 146, 63-740 Kobylin, Sekretariat, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Instalacja fotowoltaiczna O/Smolice- 50 kWp”, lub
 • na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E. Termin składania ofert
do końca dnia 25.01.2022 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

F. Oferta winna zawierać:

 1. opis oferty,
 2. wartość zamówienia,
 3. termin realizacji inwestycji (oczekiwany termin realizacji 31.03.2022 r.),
 4. warunki gwarancji na poszczególne elementy systemu,
 5. warunki serwisowe (wymagane minimum dojazdu serwisu 48h od zgłoszenia awarii)
 6. Oferta winna zawierać wizualizację instalacji w miejscu montażu systemu.

G. Pozostałe warunki zamówienia:

 1. przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej miejsca inwestycji.
 2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania powyższego zamówienia. Powyższe należy poświadczyć pisemnymi referencjami tj. przynajmniej dwoma zrealizowanymi inwestycjami o zbliżonych parametrach, na przestrzeni ostatnich 2 lat.
 3. procedura wyłonienie Wykonawcy nie jest przetargiem publicznym w myśl odpowiednich przepisów o zamówieniach publicznych.
 4. wykonawcy, których oferty zostaną wybrane, jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Zamieszczono: 14 stycznia 2022 r. 


 

Przetarg ofertowy

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR ogłasza przetarg na

Remont budynku biurowego w ZPP Łagiewniki – ocieplenie ścian i dachu

dz.nr 11/3, obszar Łagiewniki jedn. ewid. Kobylin powiat: Krotoszyn województwo: wielkopolskie

dla Zakładu Przetwórstwa Paszowego w Łagiewnikach Oddziału Hodowli Roślin w Smolicach
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

I. Zamawiający
"HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR” z siedzibą w Kobylin (63-740), Smolice nr 146, tel. 655482420, fax:655481070, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , NIP 621-16-19-001 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099111, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

II Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenie dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

Miejsce realizacji: Smolice, 63-740 Kobylin, woj. wielkopolskie.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 28.01.2022 r. do godz. 15.00 w siedzibie Oddziału Hodowli Roślin Smolice Sp. z.o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, woj. wielkopolskie
Pożądany termin realizacji: do 30.06.2022r.
Bliższe informacje telefoniczne: (65) 548-24-20

Pliki do pobrania:

SIWZ (wraz z załącznikami od 1-6)
Rzut przyziemia

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie zamawiającego.
Kontakt: Paweł Kieliba, tel. 668 416 388, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zamieszczono: 13 grudnia 2021 r. 


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera