Warto wiedzieć

 Kwalifikowany materiał siewny a efekty produkcji - Hodowla Roślin Smolice

Możliwości wzrostu plonów metodami agrotechnicznymi mają swoje granice i dodatkowo są limitowane presją na ograniczenie nawożenia mineralnego czy eliminowaniem kolejnych dostępnych środków chemicznej ochrony roślin. Dlatego dla zmniejszenia dystansu należy jak najpełniej wykorzystywać osiągniecia postępu biologicznego, który jest relatywnie tanim środkiem produkcji. Koszty ponoszone na kwalifikowany materiał siewny, który jest nośnikiem postępu biologicznego, są zdecydowanie mniejsze niż koszty nawożenia, niższe są również niż przeciętne koszty ochrony chemicznej.

Hodowla dostarcza rolnikom nowe odmiany odporne na stresy wywoływane przez choroby i szkodniki oraz czynniki środowiska. Jednak nie są to cechy niezmienne. U starych odmian uprawianych przez wiele lat, rozmnażanych z nasion niekwalifikowanych, uzyskiwane plony maleją w następstwie zmian genetycznych, przełamywania odporności na stresy biotyczne i w efekcie silniejszego porażenia przez patogeny. Przyczynia się to do wynikającego z interakcji genotypowo-środowiskowej, a określanego jako „wyradzanie się odmian”, spadku ilości, jakości i wartości użytkowej plonu. W efekcie prowadzi to do zmniejszenia opłacalności upraw. Dlatego, aby skutecznie korzystać z postępu biologicznego w postaci wyższego plonowania oraz premii w postaci poprawionej odporności, należy stosować nowe odmiany, których nośnikiem jest kwalifikowany materiał siewny. Zapewnia on producentom nasiona o sprawdzonych parametrach siewnych, co jest pierwszym i niezbędnym elementem umożliwiającym prawidłowy przebieg całego cyklu produkcji roślinnej.

Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego to:

 • gwarancja jakości użytego materiału siewnego. Tylko stosując materiał siewny, zaopatrzony w etykietę urzędową, masz pewność i gwarancję jakości użytych nasion,
 • możliwość przeprowadzenia precyzyjnego siewu dostosowanego do odmiany i stanowiska, a tym samym uzyskanie oszczędności z tytułu mniejszych ilości wysiewu,
 • pewność uzyskania właściwej obsady, szybkich i równomiernych wschodów, a także wyrównanego rozwoju łanu i dojrzewania nasion,
 • możliwość skorzystania z profesjonalnie zaprawionego materiału siewnego. Zapewnia to dobrą zdrowotność upraw, ograniczenie występowania chorób i szkodników, a tym samym wpływa korzystnie na stabilność plonowania,
 • lepsza zdrowotność (wyższa odporność na choroby i szkodniki), a w efekcie mniejsze wydatki na ochronę,
 • wyższa jakość zgodna z oczekiwaniami odbiorców, w efekcie łatwiejsza sprzedaż.

Dobry, kwalifikowany materiał siewny pozwala wykorzystać możliwości oferowane przez hodowlę, a w efekcie osiągać wyższe plony, lepszą opłacalność i większe dochody dla rolnika.

Efekty stosowania kwalifikowanego materiału siewnego oceniono na podstawie wyników badań prowadzonych w latach 2008-2010 w grupie około 500 gospodarstw towarowych. Na polach, na których stosowano kwalifikowany materiał siewny, uzyskiwano istotnie wyższe plony wszystkich badanych gatunków zbóż. Różnice wahały się od 6,5% w przypadku jęczmienia jarego do 22,6% w przypadku żyta. W wartościach bezwzględnych przyrost plonów na polach, gdzie stosowano kwalifikowany materiał siewny, wynosił od 2,6% dt/ha dla jęczmienia jarego do 8,3 dt/ha dla pszenicy ozimej. Dla każdego gatunku wartość uzyskanego przyrostu plonu była większa niż dodatkowe koszty związane z zakupem kwalifikowanego materiału siewnego.

Wzrost plonowania zbóż na polach, na których zastosowano kwalifikowany materiał siewny.

 • Żyto – 22,6%
 • Pszenica ozima – 16,0%
 • Pszenżyto ozime - 16,0%
 • Pszenica jara – 12,0%
 • Owies – 10,2%
 • Jęczmień jary – 6,5%

prof. dr hab. Edward Arseniukdr Tadeusz OleksiakInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.