Warto wiedzieć

Informacje o wymaganiach glebowych, przedplonie, siewie, gęstości siewu

 Pszenżyto ozime. Podstawowe zalecenia agrotechniczne - Hodowla Roślin Smolice

Wymagania glebowe i przedplon

Pszenżyto, posiada średnie wymagania glebowe i dlatego też można je uprawiać na glebach słabszych kompleksów. Jednak najwyższe plony osiąga na glebach średnich i dobrych o bardzo wysokiej kulturze.

Ze względu na silnie rozbudowany system korzeniowy, a przez to lepszą gospodarkę wodną, podobnie jak żyto ozime jest mniej wrażliwe niż pszenica na niedobory wody występujące późną wiosną. Najlepszymi przedplonami dla pszenżyta są: rośliny strączkowe (łubin wąskolistny oraz żółty), rzepak, lucerna oraz rośliny pastewne. Unikać należy przedplonów zbożowych z uwagi na presję patogenów chorobowych i szkodników.

Uprawa roli

Prawidłowa uprawa gleby ma istotny wpływ na plonowanie, a szczególnie terminowe i odpowiednio wczesne wykonanie orki siewnej (najlepiej na 2‑3 tygodnie przed siewem). W przypadku późnej orki należy wykonać ją pługiem zagregatowanym z wałem Campbella. Do siewu pszenżyto wymaga dobrze odleżałej roli. Należy także prawidłowo wykonać uprawę przedsiewną. Doprawienie roli przed siewem powinno być bardzo staranne, co gwarantuje szybkie, pełne i wyrównane wschody, a w rezultacie wysoki i dobrej jakości plon.

Siew

Wpływ terminu siewu na wysokość i jakość plonu jest bardzo duża. Pszenżyto jest dość tolerancyjne na opóźnienie siewu. W zależności od regionu termin siewu przypada pomiędzy 15 a 30 października. Gęstość siewu zależy od jakości gleby, przedplonu i terminu siewu. Po dobrych przedplonach ilość wysiewu dla pszenżyta powinna wynosić 280‑340 ziaren/m2, a niekiedy w gorszych warunkach do 450 ziaren/m2. Rozstaw rzędów pszenżyta wynosi 12‑15 cm, a optymalna głębokość siewu 3-5 cm. Zbyt głęboki siew opóźnia wschody i krzewienie. Siew należy wykonać kwalifikowanym materiałem siewnym pochodzącym ze sprawdzonego źródła.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.