przewódka nadająca się do późnych siewów, odporna na wiosenne przymrozki – odmiana o wysokiej zimotrwałości na poziomie 71%* (wg badań COBORU)

rekomendowana w 3 województwach (opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie)

odmiana oścista - doskonale sprawdza się w rejonie żerowania zwierzyny leśnej

plon ziarna na poziomie wzorca przy przeciętnym poziomie agrotechniki, 102% wzorca przy wysokim poziomie agrotechniki (badania rejestrowe)

  • wysokoplenna odmiana jakościowa, klasa A, o bardzo wysokim wskaźniku sedymentacji
  • rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie
  • termin kłoszenia i dojrzewania zbliżony do odmian wzorcowych
  • odmiana o wysokiej odporności na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów
  • wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie
  • ziarno czerwone, średniej wielkości o wysokiej szklistości

wykres ostka2

wykres ostka3

Wymagania glebowe

Ostka Smolicka jest odmianą przystosowaną do intensywnych warunków uprawy i wdzięczną za stosowanie pełnej technologii. Wzrost plonu jest wtedy bardzo wyraźny. Według badań COBORU, przy stosowaniu technologii podstawowej, w latach 2007 - 2009 wyniósł średnio 58,9 dt/ha, zaś przy pełnej technologii – 70,9 dt/ha.

Odmiana bardzo dobrze i dobrze plonuje na glebach kompleksów pszennych i żytnich bardzo dobrych. Najwyższe plony uzyskuje się po takich przedplonach jak: okopowe, kukurydza, motylkowe wieloletnie. Najgorszymi przedplonami są zboża z wyjątkiem owsa..

Siew

Termin siewu, w znacznym stopniu, decyduje o wielkości przyszłych plonów, dlatego pszenicę jarą należy siać jak najwcześniej, gdy tylko warunki wilgotnościowe pozwalają wejść w pole. Odmiana ta charakteryzuje się duża wytrzymałością na niskie temperatury, zatem wiosenne przymrozki nie są dla niej groźne.

Odmiana nadaje się również do późnojesiennego siewu jako forma przewódkowa, gdyż wykazuje wysoką mrozoodporność.

Głębokość siewu - około 3 cm, gęstość siewu 500-550 ziaren/m2, tj. 200 – 250 kg/ha.

Nawożenie mineralne

Przy doborze właściwej dawki nawożenia mineralnego ważna jest znajomość zasobności gleby w podstawowe składniki oraz wysokość spodziewanego plonu ziarna. Zależnie od tego nawożenie fosforowo-potasowe kształtuje się na poziomie 50-80 kg/ha P2O5 oraz 40-100 kg/ha K2O.

Nawożenie azotowe, w ilości 60-120 kg/ha N należy stosować w dwóch terminach: pierwsza dawka (40-60%) przedsiewnie, a druga w okresie strzelania w źdźbło. Przy intensywnym nawożeniu azotowym wskazane jest stosowanie regulatorów wzrostu.

 Pobierz opis odmiany


Artykuły - zboża

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera