Rejestracja
2023
Polo - Hodowla Roślin Smolice
Nowość

Profil agronomiczny

Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzałości
średnio-wczesny
Zimotrwałość
bardzo dobra
Wysokość roślin
106 cm (średnia)
Masa 1000 ziaren
48-50 g (wysoka)
Odporność na wyleganie
wysoka
Odp. na porastanie ziarna
bardzo wysoka
Tolerancja na zakwaszenie gleby
dobra

Odporność na choroby

Pleśń śniegowa
Septorioza plew
Septorioza liści
Choroby podstawy źdźbła
Fuzarioza kłosów
Rdza żółta
Rdza brunatna
Mączniak prawdziwy

Cechy jakościowe

Zalety

  • bardzo wysoki potencjał plonowania na słabszych stanowiskach glebowych – znakomity wybór na gleby typowo pszenżytnie
  • mocny profil zdrowotnościowy – dobra i bardzo dobra odporność na większość chorób występujących w pszenżycie ozimym
  • wczesny termin kłoszenia i dojrzewania – szybszy zbiór z pola
  • bardzo dobra zimotrwałość i odporność na wyleganie – bezpieczny wybór i łatwa agrotechnika w uprawie na terenie całego kraju
  • posiada dobrą odporność na porastanie ziarna w kłosie
  • wysoka zawartość strawnego białka – idealne w żywieniu zwierząt

 

Stanowiska glebowe i obsada

Gleby słabe, średnie Termin wczesny 280-300 szt/m2 (110-130kg)
Termin optymalny 300-340 szt/m2 (140-160kg)
Termin późny 370-410 szt/m2(180-200kg)

 

Nawożenie mineralne

Nawożenie azotowe 60-90 kg N – pierwsza dawka (początek wegetacji)
40-60 kg N – druga dawka (strzelanie w źdźbło)
10-20 kg N – trzecia dawka (liść flagowy lub początek kłoszenia)
Nawożenie fosforowe 45-75 kg P2O5 – przedsiewnie (wg bilansu w glebie)
60-110 kg K2O – przedsiewnie (wg bilansu w glebie)

 

Polo. Plonowanie

 

Wyniki plonowania z doświadczeń rejestrowych COBORU na dwóch poziomach agrotechniki

% wzorca oraz dt/ha

Źródło COBORU

Plon [%, dt/ha] A1
Plon [%, dt/ha] A2

 

Wyniki plonowania z doświadczeń rejestrowych COBORU na dwóch poziomach agrotechniki

rok zbioru 2022. Źródło COBORU

plon A1
plon A2

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.