Lista

Rzepak ozimy Bono - Hodowla Roślin Smolice

PODSTAWOWE ZALECENIA AGROTECHNICZNE

Wymagania glebowe i przedplon

Rzepak ozimy Bono wymaga gleb niezakwaszonych (pH powyżej 6), o dobrej strukturze, uprawiany jest na glebach I-IVa klasy bonitacyjnej. Najwłaściwszymi przedplonami są: mieszanki ozime i jare na zielonkę, groch, lucerna i koniczyna lub mieszanki motylkowych z trawami (zaorywane po I-szym pokosie), bardzo wczesne odmiany ziemniaków, a także zboża wcześnie schodzące z pola.

 

Uprawa rol

Po zebraniu przedplonu należy szybko wykonać zespół uprawek pożniwnych, zalecana jest płytka podorywka lub zabieg zrywaczem ściernia w celu zatrzymania wilgoci w glebie, wymieszania z glebą resztek pożniwnych po przedplonie i umożliwienie kiełkowania chwastów oraz nasion z przedplonu. Na 2-3 tygodnie przed siewem wykonujemy orkę siewną na głębokość do 25 cm, z zastosowaniem wału Campbella. Bezpośrednio przed siewem wykonuje się uprawki przedsiewne na głębokość do 4 cm.

 

Siew

Odmiana Bono toleruje opóźniony siew jedna najlepiej plonuje przy optymalny terminie siewu, który zależy od regionu i przypada: w północno-wschodniej Polsce od 5–15 sierpnia, w pasie środkowym 10–20 sierpnia, a w części zachodniej i południowej nie później niż 25–30 sierpnia. Głębokość siewu do 2 cm w rozstawie rzędów 20-40 cm, przeciętna obsada 60-80 roślin/m2, tj. wysiew 3-5 kg/ha.

 

Nawożenie

Wysokość dawek nawozów należy uzależnić od zasobności gleby oraz spodziewanego plonu. W przeciętnych warunkach można stosować nawożenie: fosforowe 50–100 kg/ha P2O5 i potasowe 90–160 kg/ha K2O. Pamiętać należy o wapnowaniu (najlepiej pod przedplon), wysokość dawki uzależniona od potrzeb. Jesienne nawożenie azotem jest wymagane po słabych stanowiskach (przedsiewnie) w dawce 20 – 30 kg N/ha, a po bardzo dobrych przedplonach (groch, lucerna, itp.) jest zbędne.

Główne nawożenie azotowe stosuje się wiosną w ilości 140–200 kg N/ha, najlepiej w dwóch dawkach: pierwsza – przed ruszeniem wegetacji, druga – na początku pąkowania. Wymagane jest stosowanie nawożenia siarką i borem. Efektywne jest również dolistne dokarmianie rzepaku w fazie zielonego pąka.

 

Ochrona roślin

Zabiegi ochrony roślin wykonywać zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez MRiRW do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: www.minrol.gov.pl (na podstronach: Informacje branżowe › Produkcja roślinna › Ochrona roślin).

 

 

Projekt bez tytułu (3).jpg

Projekt bez tytułu (2).jpg

Projekt bez tytułu (5).jpg

IMG_4991.jpg

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.