Lista

Rozmnożenie linii wsobnych materiałów przedbazowych - Hodowla Roślin Smolice

W oddanych do użytku w 2020 roku tunelach foliowych wykonywane są pierwsze polowe rozmnożenia linii wsobnych kukurydzy.

Z uzyskanych nasion przedbazowych w kolejnym roku wytwarzane są nasiona bazowe, które ostatecznie trafiają do plantatorów produkujących kwalifikowany materiał siewny F1 kukurydzy. Inwestycja ta dała możliwość rozmnażania 12 linii wsobnych kukurydzy (tzw. składników pierwotnych mieszańca) niemalże w jednym miejscu. W razie ich braku potrzebowalibyśmy 12 poletek izolowanych, z czego każde musiałoby być oddalone o co najmniej 300 metrów od innych zasiewów kukurydzy.

Szybsze nagrzewanie się gleby i wyższa temperatura powietrza w tunelach pozwala na wcześniejszy siew już na przełomie marca i kwietnia. W chwili obecnej tj. 4 maja 2023 kukurydza jest już w fazie 2-3 liści. W tunelach dnia 18.04.2023r. wykonany został doglebowy zabieg herbicydowy. Wilgotność gleby w trakcie zabiegu, ale też we wczesnych fazach rozwoju kukurydzy, która jest wymagana przy tego typu środkach zapewnia zamontowany w tunelach system podwieszonych zraszaczy. Za nawadnianie, ale też nawożenie w późniejszych fazach wegetacji odpowiada system nawadniania kropelkowego. Nad odpowiednią temperaturą i ruchem powietrza umożliwiającym proces zapylenia czuwa komputer sterujący pracą wentylatorów i wywietrzników dachowych. Wszystko po to by uzyskać kilkadziesiąt kilogramów niezwykle cennych z hodowlanego punktu widzenia nasion.

 

IMG-20230504-WA0021.jpg

IMG-20230504-WA0018.jpg

IMG-20230504-WA0013.jpg

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.