Równowaga w plonowaniu i zimotrwałości

rejestracja 2020!

 • nr 1 w COBORU 2020 w a1
 • nr 2 w COBORU 2020 w a2 oraz w a1 za 3-lecie (2020, 2019, 2018)
 • od sezonu 2020/2021 odmiana wzorcowa w COBORU
 • bardzo dobra zdrowotność odmiany
 • wysoka odporność na porastanie
 • wysokie wyniki plonowania w dwuleciu doświadczeń  rejestrowych
 • elastyczny termin siewu
 • podwyższona tolerancja na niskie pH
 • dobra zdolność regeneracyjna po zimie
 • nie wykazuje wrażliwości na chlorotoluron, również przy późnym siewie
 • dobre wyrównanie ziarna o wysokiej gęstości
 • odmiana o ziarnie pożądanym w skupie - zawartość białka >= 12,6%
 • nadaje się do uprawy w monokulturze 


Plonowanie:

 

Szczegółowe dane odnośnie plonu wyrażonego w % wzorca oraz w dt/ha

symetria pdo 2020

Źródło: COBORU


Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

Zimotrwałość 4 wysoka
Termin kłoszenia* 146 średniowczesny
Termin dojrzałości 194 średniowczesny
Wysokość roślin 95 cm średniokrótkie
Odporność na wyleganie 6,6 bardzo wysoka
Masa 1000 ziaren 40-41 g średnia

* liczba dni od 01 stycznia

Odporność na choroby

Choroby podstawy źdźbła 8,0 bardzo dobra
Mączniak prawdziwy 8,7 bardzo dobra
Rdza brunatna 7,8 bardzo dobra
Brunatna plamistość liści 8,3 bardzo dobra
Septorioza liści 7,3 dobra
Septorioza plew 8,2 bardzo dobra
Fuzarioza kłosów 7,4 dobra
Rdza żółta 9,0 bardzo dobra!

Źródło: Lista Opisowa Odmian COBORU 2020

Cechy jakościowe

Klasa jakości B
Wyrównanie ziarna >2,5 mm 81% średnie
Gęstość ziarna w stanie zsypnym 78,6 średnia
Liczba opadania 9! wartość klasy E
Zawartość białka 4 wartość klasy B
Wskaźnik sedymentacyjny SDS 8 wartość klasy E
Wodochłonność mąki 8 wartość klasy E
Rozmiękczenie ciasta 6 wartość klasy A
Praca odkształcenia 5 wartość klasy B

Źródło: Lista Opisowa Odmian COBORU


W sezonie 2021 nasiona odmiany Symetria kupisz w poniższych firmach:

firma ulica miejscowość telefon województwo
         
         

 

Wymagania glebowe

Odmiana pszenicy ozimej przystosowana do tradycyjnych i intensywnych warunków uprawy. Bardzo dobrze i dobrze plonuje na glebach kompleksów pszennych i żytnich bardzo dobrych. Najwyższe plony uzyskuje się po takich przedplonach jak: rzepak ozimy, strączkowe i motylkowe oraz wcześnie schodzące z pola okopowe.

Siew

Termin siewu: III dekada września - wschodnie rejony kraju, do I dekady października – rejony zachodnie. Odmiana tolerancyjna na opóźniony termin siewu.

Ilość wysiewu: przy terminowym siewie i na dobrej glebie 350-400 ziaren/m2. Przy siewie nieco opóźnionym i na gorszych stanowiskach 450 ziaren/m2.

Nawożenie mineralne

Przy doborze właściwej dawki nawożenia mineralnego ważna jest znajomość zasobności gleby w podstawowe składniki oraz wysokość spodziewanego plonu ziarna. Zależnie od tego nawożenie fosforowo-potasowe kształtuje się na poziomie 50-100 kg/ha P2O5 oraz 40-120 kg/ha K2O.Nawożenie azotowe, w ilości 80-140 kg/ha N należy rozłożyć na kilka dawek.

 • I - wiosną, w momencie ruszenia wegetacji: 60-70 kg N/ha,
 • II - w okresie strzelania w źdźbło: 40-50 kg N/ha,
 • III - w czasie kłoszenia lub płynne po kłoszeniu: do 40 kg N/ha.

Nawożenie stosowane w późniejszym okresie wegetacji decyduje o zawartości glutenu w ziarnie. Przy nawożeniu płynnym, trzecią dawkę można jeszcze podzielić. Odmiana plonuje dobrze przy średniej dawce azotu. Przy wysokim nawożeniu azotowym wskazane jest stosowanie regulatorów wzrostu.

Ochrona roślin

 • zabiegi ochrony roślin wykonywać zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez MRiRW do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: www.minrol.gov.pl (na podstronach: Informacje branżowe → Produkcja roślinna → Ochrona roślin);
 • stosować środki grzybobójcze chroniące zwłaszcza przed chorobami kłosa;
 • przy wysokim nawożeniu azotowym stosować regulatory wzrostu.

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Katalog odmian 2023

katalog small
Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". Pobierz PDF

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera