Gorczyca. Podstawowe zalecenia agrotechniczne - Hodowla Roślin Smolice

Wymagania glebowe i przedplon

Gorczyca biała ma mniejsze wymagania glebowe od rzepaku. Powinna być uprawiana na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo dobrego (klasa I-IVa). Nie udaje się na glebach kwaśnych, nieprzepuszczalnych i podmokłych, może być jednak uprawiana na zmeliorowanych murszach i glebach torfowych, lecz zasobnych w wapń. Udaje się także na nowinach. Najlepszym przedplonem są: ziemniaki na oborniku, koniczyna, mieszanki zbożowo-motylkowe, zboża.

Uprawa roli

Wymagana jest orka przedzimowa na głębokość 20-25 cm (po ziemniakach orkę można spłycić do 15 cm). Wiosenna uprawa roli ma za zadanie spulchnianie gleby, przerwanie parowania i zniszczenie wcześnie wschodzących chwastów. Zabiegi przedsiewne muszą zapewnić płytki wysiew nasion.

Siew

Termin siewu powinien być możliwie wczesny, wykonany w dostatecznie ogrzaną i obeschniętą glebę. Optymalny termin siewu przypada najpóźniej na okres siewu jęczmienia jarego, tj. koniec marca do pierwszej połowy kwietnia. W przypadku siewu poplonów termin: 5-20 sierpnia. Opóźnienie siewu zapobiega wczesnemu zakwitaniu roślin, co pozwala uzyskiwać wyższe plony zielonej masy. Właściwa obsada wynosi 100 roślin/m2, tj. 5-9 kg/ha. Na poplony wysiew 2 do 3 razy wyższy. Rozstawa rzędów 25-30 cm (w przypadku poplonów 12-15 cm), głębokość siewu 1-2 cm, a na stanowiskach przesuszonych 2-3 cm. Najtańszym i decydującym o plonie nasion środkiem produkcji jest kwalifikowany materiał siewny, zaprawiony odpowiednimi zaprawami nasiennymi.

Nawożenie

Warunkiem dobrych plonów i efektywnego wykorzystania składników pokarmowych jest odczyn gleby powyżej pH 5,8. Stosuje się nawożenie potasowe 60-100 kg K2O/ha i fosforowe 30-60 P2O5/ha.

Dawki niższe po przedplonach na oborniku, wyższe natomiast na stanowiskach bez obornika. Przy uprawie gorczycy w poplonach ścierniskowych, nawożenie mineralne jest niższe i wynosi: 40-80 kg N/ha, 30-50 kg P2O5/ha, 50-70 kg K2O/ha. W przypadku gleb kwaśnych konieczne jest wapnowanie. Na glebach cięższych nawożenie fosforowo-potasowe stosujemy jesienią (pod orkę zimową), a na glebach lżejszych wiosną przed uprawkami wiosennymi. Nawożenie azotowe dawka 80-120 kg/ha należy stosować w 2 dawkach: przedsiewnie 1/2 – 2/3 dawki w postaci saletry amonowej, a pozostałą resztę w postaci siarczanu amonu (min. 30 kg N/ha) w okresie początku tworzenia pąków. Gorczyca biała wykazuje duże zapotrzebowanie na siarkę, magnez, bor. Wskazane jest dokarmianie dolistne do fazy zwartego zielonego pąka.

Ochrona roślin

Przy siewach w szerokiej rozstawie rzędów zaleca się stosowanie jednorazowego lub dwukrotnego mechanicznego pielenia międzyrzędzi do momentu ich zakrycia. Na dobrych stanowiskach, gorczyca wysiana wcześnie, w wąskie rzędy rośnie szybko i zakrywa międzyrzędzia zagłuszając chwasty. Do chemicznego zwalczania chwastów nadaje się większość preparatów stosowanych do rzepaku jarego. Jeżeli chodzi o występowanie chorób i szkodników to są takie same jak na rzepaku jarym, z tym, że gorczyca jest bardziej odporna. We wczesnych fazach rozwoju roślin groźne jest występowanie zgorzeli siewek, szczególnie na plantacjach obsianych niezaprawionymi nasionami. Najczęstszymi szkodnikami występującymi na plantacji gorczycy są larwy gnatarza, mszyce, słodyszek, a w czasie wschodów roślin pchełki. Zalecane są preparaty stosowane w ochronie rzepaku jarego. Zabiegi ochrony roślin należy wykonywać zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin oraz wskazówkami umieszczonymi na opakowaniach stosowanych środków.

Zbiór

Nasiona gorczycy zbieramy jedno lub dwuetapowo. Zbiór dwuetapowy należy wykonywać w przypadku mniej równomiernego dojrzewania roślin oraz w celu unikania skażenia nasion środkami desykującymi (istotne w przypadku nasion przyprawowych). Zbiór jednoetapowy przeprowadzamy w momencie, gdy nasiona na pędzie głównym mają poniżej 12% wilgotności, a na pędach bocznych są całkowicie wybarwione na żółto. Można zastosować środki desykujące w momencie, gdy połowa nasion jest dobrze wykształcona i żółta. Należy dbać, aby nasiona gorczycy nie zamokły, gdyż po wysuszeniu będą miały białą matową powierzchnię.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.