Kierunek użytkowania

ZiarnoCCMGrysKiszonka
Rejestracja
2023
SM Ruten - Hodowla Roślin Smolice
Nowość

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flint dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00085 000
Kiszonka85 00095 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • Odmiana ziarnowa o wysokim i potwierdzonym potencjale plonowania w COBORU:
    Plon ziarna (14% wilgotności) - 2021 – 13,1 t/ha • 2022 – 11,3 t/ha
  •  Niskie rośliny o dobrej odporności na wyleganie
  • Bardzo dobre utrzymanie zieleni (stay green)
  • Bardzo dobry wigor początkowy
  • Toleruje siew na zimnych stanowiskach
  • Toleruje okresowe niedobory wody

 

 

Plon ziarna przy 14% wody (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2021-2022

  SM Ruten
  Wzorzec

 

Utrzymanie zieleni (stay green)

Wzorzec - średnia z badanych odmian

sm ruten w3

Wczesny wigor

Wzorzec - średnia z badanych odmian

 

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia rejestrowe na ziarno w grupie wczesnej.

Lata zbioru 2021-2022

dane z 2022 r.
dane z 2021 r.

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.