Kierunek użytkowania

KiszonkaCCMBiogazZiarno
Rejestracja
2022
SM Chopin - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flint dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00088 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

 • bardzo wysoki i stabilny plon suchej i świeżej masy w doświadczeniach rejestrowych COBORU
  świeża masa
  2020 – 67,6 t/ha (108% wzorca)
  2021 – 66,2 t/ha (104% wzorca)

  sucha masa
  2020 – 20,3 t/ha (104% wzorca)
  2021 – 20,6 t/ha (103% wzorca)
 • rekomendowana do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę odpowiednią dla wysokowydajnych krów mlecznych, zapewnia wysoki udział ziarna w zbieranej masie
 • toleruje okresowe niedobory wody, może być uprawiana na słabszych glebach utrzymanych w dobrej kulturze
 • wyróżnia się bardzo dobrą strawnością całych roślin oraz wysokim udziałem skrobi w zakiszonej masie

Plonowanie

sm chopin w1

Plon świeżej masy ogółem

doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2021

 

 

sm chopin w1

Plon suchej masy ogółem

doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2021

 

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Plon ogólny suchej masy w regionach.

Doświadczenia rejestrowe z lat 2020-2021

 

dane z 2020 r.
  dane z 2021 r.

 

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 24 261 24 26

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.