Kierunek użytkowania

ZiarnoGrysCCMKiszonkaBioetanol
Rejestracja
2022
SM Doktor - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: pojedyncza (SC)
Typ ziarna: semi flint

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00086 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

  • wysoki potencjał plonowania potwierdzony doświadczeniami rejestrowymi w kraju w roku 2020- 13,9 t/ha (102 % wzorca)
  • bardzo dobre dosychanie ziarna przed zbiorem jedna z najniższych wilgotności zbioru w grupie wczesnej pośród wszystkich badanych odmian
  • rośliny średniej wysokości o dość nisko zawieszonej kolbie cechujące się bardzo wysoką odpornością na wyleganie przed zbiorem – łatwy i szybki sprzęt z pola
  • mocny profil zdrowotnościowy – dobra odporność na fuzariozę kolb i łodyg oraz mniejsze od średniej porażenie przez omacnicę prosowiankę

 

Plonowanie

sm doktor w1

Plon ziarna przy 14% wody (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2021

 

sm doktor w1

Plon CCM (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2021

SM Doktor
Wzorzec

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia rejestrowe COBORU na ziarno w grupie wczesnej

rok zbioru 2020, plon w dt/ha oraz % wzorca

 

 

  • Kukurydza na ziarno
  • Kukurydza
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 602 862 369

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.