Kierunek użytkowania

KiszonkaBiogazZiarno
Rejestracja
2016
SM Popis - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Kiszonka80 000 – 85 00085 000 – 90 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • odmiana badana w grupie odmian średniopóźnych, a więc tych o najwyższym potencjale plonowania, uzyskała w plonie suchej masy całych roślin 106% średniego plonu odmian wzorcowych, przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy w kolbach
  • jedna z najwyższych odmian w smolickiej ofercie, co wskazuje na jej wykorzystanie także do produkcji biogazu
  • wysoka odporność na fuzariozy potwierdzona w obu latach doświadczeń rejestrowych

 

Plonowanie

Wyniki doświadczeń rejestrowych 2014-2015

Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia COBORU. Plon ogólny suchej masy (% wzorca)

rejestrowe 2014-2015 (*) wynik tylko za 2014)
  porejestrowe 2016

 

  • Kukurydza na kiszonkę
  • Kukurydza
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 602 862 369

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.