Kierunek użytkowania

KiszonkaZiarnoGrysCCMBiogaz
Rejestracja
2022
SM Trojden - Hodowla Roślin Smolice
Nowość

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint semi dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00085 000
Kiszonka85 00095 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

 • Odmiana z wysokim i stabilnym plonowaniem
 • Możliwość zbioru na kiszonkę, ziarno lub CCM
 • Rośliny o bardzo dobrej strawności
 • Rekomendowana do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę
 • Duży udział kolb w zbiorze na zielonkę
 • Rośliny zdrowe o dobrej odporności na wyleganie
 • Toleruje okresowe niedobory wody, możliwość uprawy na słabszych stanowiskach glebowych

 

Plonowanie

sm trojden w1

Plon suchej masy ogółem (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe Litwa 2020,

  SM Trojden
  Wzorzec

 
 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza na ziarno
 • Kukurydza
 • Nowość

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.