Kierunek użytkowania

KiszonkaZiarnoGrysCCMBioetanol
Rejestracja
2018
SM Pokusa - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint semi dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00085 000
Kiszonka90 00095 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • odmiana zbadana przez COBORU w testach ziarnowych i kiszonkowych, uzyskując w obu kierunkach użytkowania dobre rezultaty: w plonie suchego ziarna 102% wzorca; w kiszonce: 102% w plonie ogólnym suchej masy
  • dobre ulistnienie i pokrój odmiany dają dużą ilość kiszonki o dobrej jakości (z pożądanym ponad 50% udziałem kolb)
  • dzięki wczesności odmiany rolnicy mają wybór co do jej przeznaczenia w uprawie niemalże w całym kraju
  • pośredni typ ziarna flint/dent predysponuje odmianę do uprawy na dwa kierunki: flint to szklista skrobia bardziej preferowana w produkcji pasz, dent to wyższy plon w uprawie ziarnowej
  • niższe od wzorca porażenie fuzariozami kolb, dzięki czemu uzyskuje się lepszą jakość handlową ziarna
  • Kukurydza na kiszonkę
  • Kukurydza na ziarno
  • Kukurydza
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 52 318 88 30

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.