Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaGrysCCMBioetanol
Rejestracja
2020
SM Vistula - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint semi dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM85 00095 000
Kiszonka80 00085 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /hrs/templates/mactmpl/html/mjproc/hrs-proc.php on line 400

Zalety

 • najwyższy plon ziarna w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2019
  - 11,3 t/ha (106% wzorca)
 • bardzo niska wilgotność ziarna podczas zbioru
  – 21% średnia z lat 2018-19
 • wysoka sztywność łodyg – bardzo dobra odporność na wyleganie, bezpieczna uprawa i pewny zbiór
 • bardzo dobrze znosi stanowiska słabe
 • gwarancja zbioru suchego ziarna bez względu na przebieg pogody i niższych kosztów suszenia
 • krótki okres wegetacji to możliwość opóźnionych zasiewów lub wcześniejszego zbioru pozwalającego na siew zbóż ozimych
 • wysoka zdrowotność roślin
 • wysoki udział ziarna w kolbach

 

Plon ziarna przy 14% wody [dt/ha]

Źródło: COBORU,
Lista Opisowa Odmian Kukurydza 2020,
rok zbioru 2019

 

Źródło COBORU, Lista Opisowa Odmian Kukurydza 2020, rok zbioru 2019, ziarno grupa wczesna (dane w % wzorca, 100% = 106,9 dt/ha)

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia rejestrowe na ziarno w grupie wczesnej, rok zbioru 2019

plon ziarna przy 14% wody [dt/ha]
wilgotność podczas zbioru [%]

 

sm vistula w3

 

 • Kukurydza na ziarno
 • Kukurydza

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.