Kierunek użytkowania

ZiarnoGrysCCMBioetanolKiszonka
Rejestracja
2021
SM Sobieski - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: pojedyncza (SC)
Typ ziarna: flint dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00086 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

 • nowoczesny mieszaniec ziarnowy typu
  single-cross zarejestrowany w 2021 r.
  w grupie wczesnej
 • znakomite połączenie wysokiego potencjału plonowania z wczesnością sprawia, że może być uprawiany z powodzeniem w kierunku ziarnowym w całym kraju
 • plon ziarna:
  2019 – 104% wzorca (118,7dt/ha)
  2020 – 103 % wzorca (132,1 dt/ha)

 • cechą charakterystyczną odmiany są średniowysokie rośliny o bardzo dobrej odporności na wyleganie (96,5% roślin stojących wg badań COBORU)
 • posiada bardzo mocny wigor siewek co sprawia, że znakomicie sobie radzi w warunkach chłodnej wiosny czy na glebach wolniej ogrzewających się

 

SM Sobieski. Wyniki plonowania

 

Rośliny stojące podczas zbioru

doświadczenia rejestrowe COBORU

sm sobieski w3

Udział ziarna w masie kolb

doświadczenia rejestrowe COBORU

 

 

sm bodo w3

Plon ziarna [dt/ha] przy wilgotności 14%

Doświadczenia rejestrowe COBORU 2019-20

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia rejestrowe na ziarno w grupie wczesnej.

Lata zbioru 2019-20

dane z 2020 r.
dane z 2019 r.

 

 • Kukurydza na ziarno
 • Kukurydza
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 56 682 38 88

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.