Kierunek użytkowania

ZiarnoGrysCCMKiszonkaBioetanol
Rejestracja
2021
SM Wawel - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: pojedyncza (SC)
Typ ziarna: semi flint semi dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM79 00085 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

 • najwyższy plon ziarna pośród wszystkich odmian i badanych rodów w doświadczeniach rejestrowych rok zbioru 2019 we wszystkich grupach wczesności – średnia z kraju 111% wzorca (126,6 dt/ha)
 • najwyższy plon CCM pośród wszystkich odmian i badanych rodów w doświadczeniach rejestrowych 2019 we wszystkich grupach wczesności – średnia z kraju 111 % wzorca (219 dt/ha)
 • bardzo wysoki udział ziarna w masie kolb – 104 % wzorca (75,1 %)
 • rewelacyjna odporność na wyleganie
  łodygowe i korzeniowe
 • mocny efekt stay green, zdrowe liście i łodygi
 • rekomendowana do uprawy na ziarno, ccm, bioetanol i wysokoenergetyczną kiszonkę
 • kolba typu Fix, ziarno typu semi dent
 • bardzo dobry wigor początkowy
 • szybkie oddawanie wody z ziarna

 

Wyniki plonowania

Plon ziarna [dt/ha] przy wilgotności 14%

doświadczenia rejestrowe COBORU 2019

 

105% wzorca w dwuleciu badań rejestrowych 2019-2020

 

sm waw w1

Plon CCM [dt/ha]

doświadczenia rejestrowe COBORU 2019

105% wzorca w dwuleciu badań rejestrowych 2019-2020 20 ton CCM z hektara

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia rejestrowe na ziarno w grupie wczesnej, rok zbioru 2019

plon ziarna przy 14% wody [dt/ha]
plon ziarna w % wzorca

Plonowanie powyżej wzorca we wszystkich badanych regionach
Plon nawet do 16 ton suchego ziarna!

 

 

 

 • Kukurydza na ziarno
 • Kukurydza

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.