Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaGrysCCMBioetanol
Rejestracja
2020
SM Polonia - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00085 000
Kiszonka95 000100 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • najniższa wilgotność ziarna w dwuleciu badań rejestrowych
  • jedna z najwcześniejszych odmian ziarnowych na rynku
  • bardzo dobrze znosi stanowiska stresowe
  • najwyższa odporność na wyleganie wśród rejestrowanych odmian
  • najwyższy plon ziarna wśród odmian o FAO 200-210, wyższy od większości  z grupy wczesnej
  • bardzo wysoki udział ziarna w masie kolb
  • bardzo dobry wczesny wigor
  • gwarancja zbioru suchego ziarna bez względu na przebieg pogody i niższych kosztów suszenia
    krótki okres wegetacji to możliwość opóźnionych zasiewów lub wcześniejszego zbioru pozwalającego na siew zbóż ozimych

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.