Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaGrysBioetanol
Rejestracja
2013
Rosomak - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint semi dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM75 000 – 80 00075 000 – 80 000
Kiszonka90 00090 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

 • przystosowana do uprawy na glebach lżejszych oraz rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych
 • kolby łatwo omłacają się z ziarna
 • szybki dry down (kolby efektywnie pozbywają się wody)
 • wysoki udział ziarna w kolbach i nieco niższe wyleganie w porównaniu do wzorca (Lista Opisowa Odmian, COBORU 2014)
 • bardzo dobre wypełnienie kolb ziarnem
 • silny wzrost początkowy, rośliny dość wysokie o dobrej sztywności łodyg
 • znakomita odporność roślin na choroby - fuzariozę kolb i głownię guzowatą
 • bardzo duże plony znakomitej kiszonki dla krów oraz ziarna z przeznaczeniem na suszenie lub kiszenie

 

Plonowanie

 

Odmiana bardzo tolerancyjna na suszę, co potwierdziły w Polsce lata 2013 i 2015. Jedna z nielicznych odmian, która na tle innych najdłużej zachowywała zieloność liści i wytwarzała duże kolby. 

 

rosomak m

Wyniki plonowania w SDOO

Ziarnowe doświadczenia porejestrowe COBORU w 2013 r.

Grupa średniopóźna
Plon przy wilgotności 14%, [dt/ha i % wzorca]

 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza na ziarno
 • Kukurydza
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 602 862 369

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.