Kierunek użytkowania

KiszonkaBiogazZiarno
Rejestracja
2021
SM Perseus - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flint dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Kiszonka80 00088 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

 • bardzo wysoki i stabilny plon suchej i świeżej masy w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2019-20, średnia z lat 2019-20:
  - sucha masa – 105 % wzorca (191,9 dt/ha)
  - świeża masa – 111% wzorca (625,5 dt/ha)
 • wysokie bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności:
  - strawność masy organicznej – 74%
  - wysokość roślin – 325 cm (103% wzorca)
 • znakomita adaptacja do zmiennych warunków klimatyczno-glebowych
 • wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody
 • bardzo dobry wczesny wigor = szybki wzrost i rozwój roślin, dobra ocena wschodów
 • dobra odporność na wyleganie, łatwy zbiór zielonej masy z pola

 

Plonowanie

Plon świeżej masy ogółem

doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2021

 

Zwyżka plonu świeżej masy w stosunku do wzorca:
2020 – 62 dt/ha więcej

 

sm bodo w3

Plon suchej masy ogółem

doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2022

 

Zwyżka plonu suchej masy w stosunku do wzorca:
2022 – 17 dt/ha więcej

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Plon suchej masy ogółem dt/ha

Plon suchej masy ogółem (dt/ha i % wzorca),
doświadczenia porejestrowe 2022

 

Bardzo dobra adaptacja do zmiennych warunków glebowo klimatycznych, tolerancja na okresowe niedobory wody!

 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.