Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaGrysCCMBioetanol
Rejestracja
2013
Konkurent - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00085 000
Kiszonka90 00095 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • odmiana wysoko i stabilnie plonująca, o dobrej odporności na fuzariozę kolb
  • kolby szybko oddają wodę w polu dzięki otwartym liściom okrywowym
  • bardzo dobra omłacalność

Charakterystyka

  • Wysokie, dobrze ulistnione rośliny oraz 50% pokrewieństwa genetycznego znanej odmiany Opoka wskazują, że Konkurent może być dobrym wyborem do uprawy na kiszonkę.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.