Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaCCMBioetanol
Rejestracja
2021

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint

Profil agronomiczny

Odporność na choroby

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00080 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • Wczesna odmiana ziarnowa idealna
    do uprawy na wczesny zbiór
  • Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie
  • Idealna do późnych siewów i na słabsze stanowiska
Wyłączna dystrybucja na terenie Polski tel. +48 58 762 80 39

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.