Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaGrysBioetanol
Rejestracja
2015
Kanonier - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM75 000 – 80 00080 000 – 82 000
Kiszonka85 000 – 90 00090 000 – 95 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • bardzo dobry wczesny wigor (w badaniach rejestrowych COBORU uzyskała bliską ideału najwyższą ze wszystkich badanych odmian ocenę wczesnego wigoru – 8,7° w skali 9°)
  • rośliny bardzo dobrze ulistnione
  • toleruje słabsze stanowiska glebowe
  • niższe od wzorca porażenie omacnicą prosowianką
  • bardzo wysoka strawność odmiany 72,88%*
  • NEL: 6,8 MJ/kg suchej masy (zawartość powyżej 6,5 oznacza paszę bardzo dobrej do doskonałej jakości)*
  •  

Kanonier. Wyniki plonowania

Wyniki doświadczeń ziarnowych.

Plon ziarna przy 14% wody. Wartości procentowe w stosunku do wzorca

 

sm waw w1

Kanonier na tle odmian o FAO 240, zarejestrowanych w tym samym roku.

Plon ziarna w dt/ha przy 14% wody.

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia porejestrowe COBORU 2015. Grupa średniowczesna

Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca).

 

 

 

  • Kukurydza na kiszonkę
  • Kukurydza na ziarno
  • Kukurydza
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 58 762 80 39

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.