Kierunek użytkowania

KiszonkaBiogazZiarnoCCM
Rejestracja
2023
SM Janosik - Hodowla Roślin Smolice
Nowość

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flint dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00085 000
Kiszonka85 00095 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

 • Znakomity potencjał plonowania potwierdzony w doświadczeniach rejestrowych:
  Plon suchej masy - 2021 – 20,1 t/ha (109% wzorca)  •  2022 - 18,9 t/ha (112 % wzorca)
  Plon suchej masy kolb- 2021 – 8,75 t/ha (108% wzorca)
  Plon świeżej masy - 2021 – 63,3 t/ha (106 % wzorca)
 • Bardzo duży wigor początkowy
 • Wysoki udział kolb w zbieranej masie
 • Tolerancja na okresowe niedobory wody
 • Możliwość uprawy na słabych stanowiskach glebowych
 • Znakomita strawność zbieranej kiszonki

 

Plonowanie

sm bodo w3

Plon suchej masy ogółem (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe UKSUP, Słowacja 2021-2022

  SM Janosik
  Wzorzec

 

sm bodo w3

Plon suchej masy kolb (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe UKSUP, Słowacja 2021-2022

  SM Janosik
  Wzorzec

 

sm bodo w3

Plon ogólny świeżej masy (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe UKSUP, Słowacja 2021-2022

  SM Janosik
  Wzorzec

 

 

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 52 318 88 30

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.