Kierunek użytkowania

KiszonkaBiogaz
Rejestracja
2017
SM Kurant - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint semi dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabeśredniedobre
Ziarno i CCM70 000 - 72 00073 000 - 75 00076 000 - 78 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • wyjątkowa tolerancja na warunki stresowe podczas kluczowych faz wegetacji roślin:
    na stres niedoboru wody w glebie w okresie kwitnienia roślin i formowania ziarna oraz na stres chłodów w okresie wiosennego wzrostu
  • duża stabilność (%) plonowania w zmiennych warunkach przebiegu pogody w trakcie wegetacji w kolejnych latach.
  • kolba typu FLEX – umożliwia właściwą reakcje roślin (większa kolba) na zmniejszoną obsadę na polu co przyczynia się do większego bezpieczeństwa uprawy i tolerancji na niekorzystne warunki pogodowe przy zachowaniu właściwej jakości zbieranej masy

 

Plonowanie

  Plon ogólny suchej masy dt/ha – % wz. Plon świeżej masy dt/ha – % wz.
2021 r. 215 – 101% 680 – 103%
2018 r. 212 – 104% 619 – 108%
2017 r. 214 – 106% 663 – 113%

Bardzo wysoki potencjał plonowania w użytkowaniu na kiszonkę udowodniony w latach doświadczeń rejestrowych oraz porejestrowych COBORU

doświadczenia porejestrowe – PDO (% względem wzorca)

 

 

  dośw. rejestrowe porejestrowe
plon ogólny suchej masy kolb 100,7 dt/ha 110,4 dt/ha
udział s.m. kolb w plonie ogólnym s. m. 50,00% 51,90%

Pożądana struktura plonu i wysoka wartość żywieniowa predestynują do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki.

 

 

Flagowa odmiana kiszonkowa uhonorowana przez branżowych ekspertów, producentów oraz sympatyków kukurydzy podczas Targów Polagra Premiery 2020

 

Zdaniem hodowcy...

W formule mieszańca SM Kurant zawiera się najnowsza genetyka z programu hodowli kukurydzy w HR Smolice, która pozwala uzyskać niespotykany dotychczas w tej grupie wczesności poziom plonowania przekraczający 1000 dt zielonej masy z ha oraz zbliżony do 300 dt suchej masy z całych roślin. Dla producentów kiszonki niezwykle ważne jest, że przy tak wysokim plonie całych roślin, udział plonu kolb wynosi powyżej 50%. O tak wysokich parametrach odmiany decyduje jedna z linii wsobnych tworzących jej formułę, która oprócz właściwej sobie nazwy kodowej, jest przez hodowców nazywana po prostu „Gigant”. Ta linia wnosi do odmiany nie tylko swoje parametry fizyczne (wysokość roślin i bujne ulistnienie) ale także bardzo silne i równe znamionowanie, czyli kwitnienie kolb, a to jest cecha charakteryzująca genotypy dobrze przystosowane do warunków stresowych w okresie wegetacji. Aby w pełni wykorzystać walory tej odmiany należy ją wysiewać w gęstości niewiele wyższej od zalecanej przy uprawie na ziarno, aby osiągnąć 85 000 roślin/ha do zbioru przy mniej korzystnych warunkach glebowych. W ten sposób uzyskuje się nie tylko bardzo wysoki plon ogólny ale także jeszcze lepszą jego strukturę, poprzez zwiększony udział kolb.

 

 

Wyłączna sprzedaż na terenie Polski tel. +48 58 762 80 39Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 791 671 282

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.