Kierunek użytkowania

KiszonkaZiarnoGrysCCMBioetanolBiogaz
Rejestracja
2017
Fortop - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00085 000
Kiszonka85 00095 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • wczesne kwitnienie, krótki okres wegetacyjny
  • nadaje się do uprawy na północy Polski, zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno
  • w I roku doświadczeń rejestrowych (bardzo suchy 2015 rok), odmiana pokazała, że znosi okresowe niedobory wody, uzyskując najwyższy plon suchej masy ogółem pośród wszystkich badanych odmian prawie we wszystkich stacjach doświadczalnych
  • dużo dobrej jakości kiszonki z całych roślin o strawności 73%
  • dobre wyniki badania surowca kiszonkarskiego pod kątem zawartości skrobi, białka oraz włókna
  • doświadczenia wstępne hodowcy z 5 lokalizacji w kraju wskazują na predyspozycje odmiany do uprawy także w kierunku ziarnowym, w których uzyskała wysoki plon suchego ziarna
  • Kukurydza na kiszonkę
  • Kukurydza

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.