Kierunek użytkowania

KiszonkaCCMZiarnoGrysBioetanol
Rejestracja
2021
SM Mieszko - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00085 000
Kiszonka85 00095 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

 • bardzo wysoki i stabilny plon suchej i świeżej masy w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2020
  – sucha masa – 107% wzorca (204,4 dt/ha)
 • wysokie bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności:
  – strawność masy organicznej – 73%
  – wysokość roślin – 312 cm (103% wzorca)
 • dobra adaptacja do warunków klimatyczno-glebowych – toleruje uprawę na słabszych stanowiskach
 • niska podatność na głownię łodyg i kolb, poniżej średniej noty porażenia w dwuleciu badań rejestrowych
 • najwyższa ocena wschodów pośród badanych odmian w dwuleciu badań rejestrowych

Plonowanie

sm bodo w3

Średni plon suchej masy w dt/ha

Doświadczenia rejestrowe COBORU 2020

  SM Mieszko
  wzorzec oraz inne odmiany konkurencyjne

 

sm bodo w3

Plon jednostek pokarmowych NEL na hektar

Badania rejestrowe COBORU 2020

  SM Mieszko
  inne odmiany konkurencyjne

Znakomita baza paszowa dla bydła mlecznego

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Plon suchej masy ogółem [dt/ha]

doświadczenia rejestrowe 2020

 

plon suchej masy w dt/ha
plon suchej masy w % wzorca

 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.