Kierunek użytkowania

KiszonkaCCMBiogazZiarno
Rejestracja
2022

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flint dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00088 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

 • najlepiej plonująca odmiana pod względem suchej i świeżej masy w badaniach w grupie średnio późnej w dwuleciu badań rejestrowych COBORU w latach 2020 i 2021:
  świeża masa
  2020 – 69,4 t/ha (106% wzorca) • 2021 – 73,7 t/ha (104 % wzorca)
  sucha masa
  2020 – 22,3 t/ha (103 % wzorca) • 2021 – 21,7 t/ha (105% wzorca) • 202221,7 t/ha (103% wzorca)
 • buduje bardzo wysokie rośliny o bogatym ulistnieniu, jedna z najwyższych badanych odmian w swojej grupie
 • zalecana do uprawy na energetyczną kiszonkę na terenie całego kraju – bardzo duży udział kolb w zbieranej masie
 • podczas badań rejestrowych uzyskała najwyższy plon jednostek NEL w swojej grupie wczesności – 106 % wzorca

Plonowanie

Plon ogólny świeżej masy

Doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2021

 

Plon suchej masy ogółem

Doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2022

SM Giewont
Wzorzec

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Plon ogólny suchej masy w regionach.

Doświadczenia porejestrowe 2022

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.