Kierunek użytkowania

KiszonkaBiogazZiarno
Rejestracja
2015
Podlasiak - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Kiszonka80 000 – 83 00085 000 – 90 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • 1. miejsce w plonie suchej masy ogółem w obu latach doświadczeniach rejestrowych (średnio 107,7% wzorca)
  • odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
  • rośliny bardzo wysokie (320-325 cm), dobrze ulistnione (najwyższa odmiana w palecie HR Smolice). Umożliwia to uzyskanie rekordowego plonu zielonej masy oraz wykorzystanie do produkcji biogazu
  • rośliny długo zachowują zieloność, co pozwala nieco opóźnić zbiór na kiszonkę

Charakterystyka

Ze względu na bardzo wysoki potencjał plonowania zaleca się uprawę na stanowiskach zasobniejszych w wodę, a dla podwyższenia udziału kolb w kiszonce, koszenie nie niższe jak na wysokość 40 cm.

 

Plonowanie

podlasiak w1

podlasiak w2

Doświadczenia na kiszonkę

Plon ogólny suchej masy (% wzorca)  - 1 wykres
Plon świeżej masy (% wzorca)  - 2 wykres

 

podlasiak m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia porejestrowe COBORU 2015.

Plon suchej masy ogółem (% wzorca).
Grupa średniopóźna

 

 

  • Kukurydza na kiszonkę
  • Kukurydza
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 25 792 30 66

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.