Kierunek użytkowania

KiszonkaBiogazZiarno
Rejestracja
2021
SM Varsovia - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flint dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Kiszonka80 00088 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

 • najwyższy plon suchej i świeżej masy w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2019-20 średnia z lat 2019-20
  - sucha masa – 107 % wzorca (194,8 dt/ha)
  - świeża masa – 115% wzorca (646 dt/ha)
 • wysokie bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności - strawność masy organicznej - 74%
 • bardzo dobra tolerancja na okresowe
  niedobory wody
 • bardzo dobry wczesny wigor = szybki wzrost i rozwój roślin, bardzo dobra ocena wschodów

 

Plonowanie

Plon suchej masy ogółem

Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata zbioru 2019-20

 

Zwyżka plonu suchej masy w stosunku do wzorca:
2019 – 13,6 dt/ha więcej
2020 – 11,7 dt/ha więcej

 

Plon świeżej masy ogółem

Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata zbioru 2019-20

 

Zwyżka plonu suchej masy w stosunku do wzorca:
2019 – 67 dt/ha więcej
2020 – 97 dt/ha więcej

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Plon suchej masy ogółem dt/ha, doświadczenia rejestrowe 2020

plon suchej masy w dt/ha
plon suchej masy w % wzorca

 

 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza
Adler Agro Sp. z o.o.: tel. 85 741 86 50 PHU Agro – As: tel. 77 415 57 00 Agrochest Sp. z o.o.: tel. 61 818 88 88 Agro-Sieć Sp. z o.o.: tel. 56 677 04 60

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.