Kierunek użytkowania

KiszonkaBiogazZiarno
Rejestracja
2019
SM Boryna - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Kiszonka80 00088 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • dobra odporność na głownię guzowatą kolb (w 2018 roku najniższy poziom porażania na tle badanych odmian)
  • w sezonie zimnej wiosny 2017 roku odmiana uzyskała wysoką ocenę wschodów
  • wysoki status zdrowotny odmiany potwierdza także odporność na plamistość pochew liściowych
  • dobre parametry kiszonkarskie
  • wyniki strawności całych roślin w ścisłej czołówce wyników doświadczenia
  • NEL o wartości 6,47 MJ/kg (średnia za 2-lecie) poświadcza o przydatności odmiany do sporządzania kiszonek wysokiej jakości
  • pokrój rośliny predysponuje odmianę do uprawy na biogaz

 

Plonowanie

Doświadczenia rejestrowe na kiszonkę

COBORU 2017-2019. Odmiany średniowczesneplon świeżej masy odmian [dt/ha]

  SM Boryna
  Wzorzec

 

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia porejestrowe na kiszonkę w grupie średniowczesnej COBORU za rok 2019.

 

  Plon ogólny świeżej masy [dt/ha]
[[leg-green2]] Plon ogólny suchej masy [dt/ha]

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.