Kierunek użytkowania

ZiarnoGrysCCMKiszonka
Rejestracja
2020
SM Amber - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00085 000
Kiszonka95 000100 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • Wysoki potencjał plonowania
  • Krótki okres wegetacji – na szybki zbiór lub późne siewy
  • Niskie wymagania glebowe
  • Możliwość zbioru na ziarno lub kiszonkę
  • Dobra odporność na wyleganie i dobra zdrowotność roślin

 

  • Kukurydza na ziarno
  • Kukurydza
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 56 682 38 88

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.